Var står du?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

30-60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Gymnasiet

Passar i klassrummet

Syfte

Problematisera kring olika begrepp och utgångspunkter när det gäller synen på mänskliga rättigheter. Se gärna det 16:e globala målet kring ”Fred och rättvisa”.

Metod

Diskussion kring värderingar

  • Visa bilden nedan för eleverna och vid behov förklara begreppen.
  • Låt frågeställningen vara öppen (det finns inga rätt och fel) och besvara inga detaljfrågor inledningsvis.
  • Man har rätt att avstå att delta.
  • Efter de har placerat sig efter linjen intervjuar du eleverna och frågar varför de står där de står.

Grundläggande mänskliga rättigheter (rätten till liv och arbete, yttrandefrihet, rösträtt etc.) är:

– helt oberoende av tid, nation, religion och etnicitet (1)

– helt beroende av tid, nation, religion och etnicitet (10)

 

1————————————————————————–10

 

Sammanfatta sedan med att utmana eleverna genom att tala om de två ytterligheterna:

  • extrem universalism (= alla mänskliga rättigheter är lika, överallt i alla tider, folkgrupper, länder, religioner etc.)
  • extrem partikularism (= Mänskliga rättigheter skiljer sig totalt utifrån folkgrupper, länder, religioner etc. Dvs. det finns inga universella rättigheter.)

Fördjupning

Låt eleverna arbeta i grupp och söka olika texter där politiska ledare uttrycker skilda ståndpunkter kring mänskliga rättigheter. Be dem ta fram centrala citat som visar på kontrasterande perspektiv.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.