Var står du?

Syfte:

Problematisera kring olika begrepp och utgångspunkter när det gäller synen på mänskliga rättigheter. Se gärna det 16:e globala målet kring ”Fred och rättvisa”

Metod:

Diskussion kring värderingar

Tid: 30-60 min

  • Visa bilden nedan för eleverna och vid behov förklara begreppen.
  • Låt frågeställningen vara öppen (det finns inga rätt och fel) och besvara inga detaljfrågor inledningsvis.
  • Man har rätt att avstå att delta.
  • Efter de har placerat sig efter linjen intervjuar du eleverna och frågar varför de står där de står.

 

 

 

 

 

 

Grundläggande mänskliga rättigheter (rätten till liv och arbete, yttrandefrihet, rösträtt etc.) är:

– helt oberoende av tid, nation, religion och etnicitet (1)

– helt beroende av tid, nation, religion och etnicitet (10)

 

1————————————————————————–10

 

Sammanfatta sedan med att utmana eleverna genom att tala om de två ytterligheterna:

  • extrem universalism (= alla mänskliga rättigheter är lika, överallt i alla tider, folkgrupper, länder, religioner etc.)
  • extrem partikularism (= Mänskliga rättigheter skiljer sig totalt utifrån folkgrupper, länder, religioner etc. Dvs. det finns inga universella rättigheter.)

 

Fördjupning:

Låt eleverna arbeta i grupp och söka olika texter där politiska ledare uttrycker skilda ståndpunkter kring mänskliga rättigheter. Be dem ta fram centrala citat som visar på kontrasterande perspektiv.


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »