Vad är fred?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att skapa förståelse för andras livsvillkor i andra kulturer. Lära barn att skapa goda relationer. Ge barn förutsättningar att utveckla medvetenhet om det egna ansvaret och att inte kränka eller diskriminera andra.

Metod

Analysera värdegrunden i arbetslaget. Samtala med barnen om läroplanens värdegrund utifrån det. Använda konkret material, som bilder på känslouttryck. Dramatisera scenarier inför barngruppen där karaktärerna agerar på olika sätt. Till exempel om något dumt som hänt i barngruppen.

Diskussionsfrågor

 • Vad är en konflikt?
 • Kan barn vara osams?
 • Hur är en god kamrat?
 • Hur vill du andra ska vara mot dig?
 • Hur är du mot andra?
 • Hur har vi det på vår förskola?
 • Kan länder vara osams?
 • Hur har vi det i Sverige?

Efter dramascenario:

 • Vad hände?
 • Hur tror ni att karaktärerna kände?
 • Hur hade man kunnat göra istället?

Tidsåtgång

Tema över en termin eller 30 minuter vid upprepade tillfällen.

Tips på länkar

Friends om barns rättigheter: https://friends.se/fakta-forskning/barns-rattigheter/?gclid=EAIaIQobChMI-KLy56CY2AIVyVQYCh1DnABQEAAYAiAAEgIARfD_BwE

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Mariedals förskola i Vänersborg.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.