Ta en lott!

Syfte:

Livet är ett lotteri. En viktig faktor för hur ditt liv blir är vilket land du föds i. Öka din förståelse och din empati för hur ditt liv skulle kunna ha blivit om du hade blivit född i ett annat land.

 

Metod:

Skrivuppgift och diskussion. Att använda livetslotteri.se  för att få en ökad förståelse för sin omvärld och andra människors livsvillkor.

 

Tid: 1-2 tim

Instruktion:

  • Låt alla i klassen dra sin lott i livets lotteri. Låt eleverna ta reda på så mycket fakta som möjligt om landet, utifrån t.ex. Landguiden. Poängtera vikten av att lyfta både positiva och negativa aspekter av att leva i landet.
  • Be sedan eleverna skriva 1 A4 om hur deras liv skulle blivit om de föddes i sitt “nya” land. Låt eleverna skriva i jag-form.
  • Sätt eleverna i par och låt dem läsa upp sin berättelse för varandra.
  • Avsluta med en helklassdiskussion.

Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »