Rensa

Ta en lott!

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

60-120 minuter

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Livet är ett lotteri. En viktig faktor för hur ditt liv blir är vilket land du föds i. Öka din förståelse och din empati för hur ditt liv skulle kunna ha blivit om du hade blivit född i ett annat land.

Metod

Skrivuppgift och diskussion. Att använda livetslotteri.se  för att få en ökad förståelse för sin omvärld och andra människors livsvillkor.

Instruktion

  • Låt alla i klassen dra sin lott i livets lotteri. Låt eleverna ta reda på så mycket fakta som möjligt om landet, utifrån t.ex. Landguiden. Poängtera vikten av att lyfta både positiva och negativa aspekter av att leva i landet.
  • Be sedan eleverna skriva 1 A4 om hur deras liv skulle blivit om de föddes i sitt “nya” land. Låt eleverna skriva i jag-form.
  • Sätt eleverna i par och låt dem läsa upp sin berättelse för varandra.
  • Avsluta med en helklassdiskussion.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.