Lätt svenska: Introduktion till globala målen

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Lätt svenska

Syfte

Att ge deltagarna möjlighet att sätta sig in i hur de globala målen kan kopplas till den egna vardagen. Att ge förståelse för vad de globala målen går ut på och övning i att kommunicera dess innebörd. Att ge deltagarna en större begreppsapparat.

Metod

Skrivövning, samtal, reflektion, tankekarta.

Lektion 1

1. Hur hänger de globala målen ihop med din vardag? Låt deltagarna fritt skriva ner i punktform vad de behöver, använder och saknar under ett dygn – från att de vaknar tills de går och lägger sig.

  • Jobba i grupper. Vilka punkter hör ihop? Placera punkterna i olika kategorier.
  • Låt grupperna jämföra sina svar.
  • Gör en gemensam tankekarta på tavlan.

2. Koppla ihop den gemensamma tankekartan med de globala målen.

3. Låt deltagarna reflektera över hur de globala målen hänger ihop med deras vardag.

Tips

Tänk på Dollar Street för inspiration. Finns på Gapminders webbplats.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Användbara länkar

Gapminder – Dollar street

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.