Målen i språket - en samtalskarusell om de Globala målen

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 + 60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att aktivt träna de fyra språkfärdigheterna: att tala, lyssna, skriva och läsa genom att lära sig om de Globala målen i en samtalskarusell.

Metod

  1. Ladda ned ikonerna till de Globala målen och skriv ut dem.
  2. Dela ut mål till hälften av eleverna.
  3. De som inte får lappar med mål behöver papper och penna.
  4. Se till att eleverna står i två cirklar, en yttre och en inre. Varje elev står mittemot en annan elev.
  5. De som har ett mål ska beskriva det för personen mitt emot. Uppmuntra lyssnarna att ställa frågor, de måste förstå målets titel och skriva ner det.
  6. Ena cirkeln roterar så att de som har mål att beskriva får göra det igen för annan person.
  7. De som lyssnar ska skriva ner vilka målen är.
  8. Avsluta när de som lyssnar har en komplett lista med mål.

Gemensam diskussion i helgrupp: Gå igenom målen 1-17, vilka är målen och vad står de för?

Merry Christmas! Thank you to everyone who helped us TELL EVERYONE about the #GlobalGoals this year. Together WE can make the world a better place and make the Global Goals a reality.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.