Rensa

Globala etiska dilemman

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

60 minuter

Målgrupp

Högstadiet, Gymnasiet

Syfte

Att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling

Metod

Diskussion utifrån dessa etiska dilemman. Varje dilemma är kopplat till ett Globalt mål, totalt 17 stycken. Utgå från diskussionsfrågorna nedan.

Diskussionsfrågor

  • Vad gör du?
  • Har du någon liknande erfarenhet?
  • Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

Här kan du ladda ner övningen som PDF.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.