Globala etiska dilemman

Syfte

Att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling

Tid

60 minuter

Metod

Diskussion utifrån dessa etiska dilemman. Varje dilemma är kopplat till ett Globalt mål, totalt 17 stycken. Utgå från diskussionsfrågorna nedan.

Diskussionsfrågor

  • Vad gör du?
  • Har du någon liknande erfarenhet?
  • Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

Här kan du ladda ner övningen som PDF.


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »