Att dela mitt mål

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 + 60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Passar digital undervisning och i klassrummet

Syfte

Dela kunskap, min egen och andras. Skrivuppgift. Att eleverna får förståelse om att de globala målen gäller oss alla.

Metod

Eleverna skriver berättelser utifrån egna erfarenheter relaterade till ett av de 17 globala målen.

Beskrivning

Introducera de globala målen genom att visa ikonerna (de finns på nätet eller kan laddas ned som pdf för utskrift här, observera att sidorna måste vändas på kortsidan för att bilderna och texten ska hamna rätt). Beskriv vilka målen är och vad de betyder, diskutera i gruppen. Visa gärna filmen We the people for the global goals.

First Phase Digital
Be sedan eleverna att återberätta en händelse de upplevt som relaterar till ett av de 17 globala målen. Ge följande instruktioner:

  1. Välj en händelse kopplat till ett av de 17 målen.
  2. Väl en rubrik och motivera den i inledningen.
  3. Skriv max 400 ord, en dataskriven eller två handskrivna sidor. Återberätta händelsen du upplevt. Målet du valt ska gå som en röd tråd i berättelsen.
  4. Du ska skapa spänning i berättelsen, beskriv ett problem med just ditt mål och försök hitta en lösning. Avsluta med en uppmaning till FN:s generalsekreterare.
  5. Dela berättelserna genom att läsa dem i grupper.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.