Lätt svenska: Jämställdhet

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att introducera det femte globala målet som handlar om att uppnå jämställdhet.

Metod

Diskussion i grupper med frågor och bilder som underlag. Avslutande samtal i helklass.

Material

Bilder på olika typer av arbeten, bilder på barn och ungdomar i olika fritidsaktiviteter. Kvinnokonventionen på lätt svenska och barnkonventionen på elevernas hemspråk. Tillgängliga på webbplatserna för Sveriges kvinnolobby och Barnombudsmannen.

Instruktion

1. Låt deltagarna svara på frågorna:

 • Vad gör kvinnan hemma hos er?
 • Vad gör mannen hemma hos er?
 • Vad gör flickorna hemma hos er?
 • Vad gör pojkarna hemma hos er?
 • Vad tycker du fungerar bra hemma?
 • Vad tycker du inte fungerar bra hemma?
 • Vad är lika och olika i era hem och i era vänners hem?
 • Hur visar ni respekt för varandra i er familj?

2. Lägg ut bilder på olika typer av arbeten som utförs utanför hemmet och fråga gruppen:

 • Vad ser ni på bilderna?
 • Vad tänker ni om bilderna?

Låt deltagarna svara på frågorna:

 • Hur många timmar arbetar den som får lön?
 • Vilka arbeten tycker du att både män och kvinnor kan ha?

3. Lägg ut bilder på barn och ungdomar i olika lek- och idrottssituationer och fråga gruppen:

 • Vad kan pojkar och flickor göra tillsammans i lek och idrott?
 • På vilka sätt kan flickor och pojkar umgås i tonåren?

Tips

Hämta gärna exempel från delmålen. Du hittar dem på sidan “Om Globala målen”.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.