Rensa

Lätt svenska: Jämställdhet

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

60 minuter

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att introducera det femte globala målet som handlar om att uppnå jämställdhet.

Metod

Diskussion i grupper med frågor och bilder som underlag. Avslutande samtal i helklass.

Material

Bilder på olika typer av arbeten, bilder på barn och ungdomar i olika fritidsaktiviteter. Kvinnokonventionen på lätt svenska och barnkonventionen på elevernas hemspråk. Tillgängliga på webbplatserna för Sveriges kvinnolobby och Barnombudsmannen.

Instruktion

1. Låt deltagarna svara på frågorna:

 • Vad gör kvinnan hemma hos er?
 • Vad gör mannen hemma hos er?
 • Vad gör flickorna hemma hos er?
 • Vad gör pojkarna hemma hos er?
 • Vad tycker du fungerar bra hemma?
 • Vad tycker du inte fungerar bra hemma?
 • Vad är lika och olika i era hem och i era vänners hem?
 • Hur visar ni respekt för varandra i er familj?

2. Lägg ut bilder på olika typer av arbeten som utförs utanför hemmet och fråga gruppen:

 • Vad ser ni på bilderna?
 • Vad tänker ni om bilderna?

Låt deltagarna svara på frågorna:

 • Hur många timmar arbetar den som får lön?
 • Vilka arbeten tycker du att både män och kvinnor kan ha?

3. Lägg ut bilder på barn och ungdomar i olika lek- och idrottssituationer och fråga gruppen:

 • Vad kan pojkar och flickor göra tillsammans i lek och idrott?
 • På vilka sätt kan flickor och pojkar umgås i tonåren?

Tips

Hämta gärna exempel från delmålen. Du hittar dem på FN-förbundets webbplats Världskoll eller på UNDP:s webbplats om globala målen.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.