Lätt svenska: Jämställdhet

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Gymnasiet, Lätt svenska

Syfte

Att introducera det femte globala målet som handlar om att uppnå jämställdhet.

Metod

Diskussion i grupper med frågor och bilder som underlag. Avslutande samtal i helklass.

Material

Bilder på olika typer av arbeten, bilder på barn och ungdomar i olika fritidsaktiviteter. Kvinnokonventionen på lätt svenska och barnkonventionen på elevernas hemspråk. Tillgängliga på webbplatserna för Sveriges kvinnolobby och Barnombudsmannen.

Instruktion

1. Låt deltagarna svara på frågorna:

 • Vad gör kvinnan hemma hos er?
 • Vad gör mannen hemma hos er?
 • Vad gör flickorna hemma hos er?
 • Vad gör pojkarna hemma hos er?
 • Vad tycker du fungerar bra hemma?
 • Vad tycker du inte fungerar bra hemma?
 • Vad är lika och olika i era hem och i era vänners hem?
 • Hur visar ni respekt för varandra i er familj?

2. Lägg ut bilder på olika typer av arbeten som utförs utanför hemmet och fråga gruppen:

 • Vad ser ni på bilderna?
 • Vad tänker ni om bilderna?

Låt deltagarna svara på frågorna:

 • Hur många timmar arbetar den som får lön?
 • Vilka arbeten tycker du att både män och kvinnor kan ha?

3. Lägg ut bilder på barn och ungdomar i olika lek- och idrottssituationer och fråga gruppen:

 • Vad kan pojkar och flickor göra tillsammans i lek och idrott?
 • På vilka sätt kan flickor och pojkar umgås i tonåren?

Tips

Hämta gärna exempel från delmålen. Du hittar dem på sidan “Om Globala målen”.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.