Rensa

Krig – ett hinder för utveckling

Varför finns det så många krig och konflikter runt om i världen? På vilket sätt är krig ett hinder för utveckling? Kan vi lära oss att förhindra krig och kan demokrati i så fall vara en av lösningarna?

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

120-180 minuter

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att resonera kring varför det finns krig och konflikter i världen och att förstå bakomliggande orsaker samt effekterna av en konflikt.

Metod

Diskussion och skriftlig reflektion

Börja med att be eleverna arbeta i par och besvara frågorna nedan skriftligt;

  • Varför startar människor krig mot varandra?
  • På vilket sätt är krig och konflikter hinder för utveckling?
  • Kan man – genom krig – tvinga fram demokrati?
  • Är demokrati viktig för att förhindra krig och konflikter?
  • Finns det i människan ett medfött begär/lust till krig?

Be sedan eleverna utgå från, ett för dem, välkänt krig eller en känd väpnad konflikt under 2000-talet.

Med hjälp av FN: s deklaration om mänskliga rättigheter besvarar de sedan vilka rättigheter som kränkts utifrån det valda exemplet.

Låt eleverna presentera sina slutsatser för ett annat par i klassen.

Övningen laddas enkelt ned som pdf via ikonen längst upp på sidan.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.