Krig – ett hinder för utveckling

Varför finns det så många krig och konflikter runt om i världen? På vilket sätt är krig ett hinder för utveckling? Kan vi lära oss att förhindra krig och kan demokrati i så fall vara en av lösningarna?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

120-180 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att resonera kring varför det finns krig och konflikter i världen och att förstå bakomliggande orsaker samt effekterna av en konflikt.

Metod

Diskussion och skriftlig reflektion

Börja med att be eleverna arbeta i par och besvara frågorna nedan skriftligt;

  • Varför startar människor krig mot varandra?
  • På vilket sätt är krig och konflikter hinder för utveckling?
  • Kan man – genom krig – tvinga fram demokrati?
  • Är demokrati viktig för att förhindra krig och konflikter?
  • Finns det i människan ett medfött begär/lust till krig?

Be sedan eleverna utgå från, ett för dem, välkänt krig eller en känd väpnad konflikt under 2000-talet.

Med hjälp av FN: s deklaration om mänskliga rättigheter besvarar de sedan vilka rättigheter som kränkts utifrån det valda exemplet.

Låt eleverna presentera sina slutsatser för ett annat par i klassen.

Övningen laddas enkelt ned som pdf via ikonen längst upp på sidan.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.