The Danger of a Single Story

Tidsåtgång

60 minuter

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att eleverna får möjlighet att reflektera över, och diskutera, hur vi inhämtar vår kunskap om andra människor, kulturer och länder – vad fördomar kan leda till samt vilken roll fakta kan ha för att få ökad kunskap, nya vinklar och större förståelse.

Metod

Be eleverna titta på Chimamanda Adichies TED-tal ”The danger of a single story” på www.youtube.com (17 min på engelska).

Låt sedan eleverna sitta i grupp och diskutera utifrån egna frågeställningar, eller frågorna nedan.

Diskussionsfrågor

  • Vad tyckte du om filmklippet?
  • Har du varit med om en ”single story” om Sverige/svenskar?
  • Har du själv haft en ”single story” om andra länder eller människor?
  • Håller du med Chimamanda Adichies resonemang om varför ”single stories” är problematiska;
    ”The single story creates stereotypes and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story”
  • Vad tror du har bidragit till dina egna fördomar?
  • Hur tror du att man kan motarbeta fördomar?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.