The Danger of a Single Story

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att eleverna får möjlighet att reflektera över, och diskutera, hur vi inhämtar vår kunskap om andra människor, kulturer och länder – vad fördomar kan leda till samt vilken roll fakta kan ha för att få ökad kunskap, nya vinklar och större förståelse.

Metod

Be eleverna titta på Chimamanda Adichies TED-tal ”The danger of a single story” på www.youtube.com (17 min på engelska).

Låt sedan eleverna sitta i grupp och diskutera utifrån egna frågeställningar, eller frågorna nedan.

Diskussionsfrågor

  • Vad tyckte du om filmklippet?
  • Har du varit med om en ”single story” om Sverige/svenskar?
  • Har du själv haft en ”single story” om andra länder eller människor?
  • Håller du med Chimamanda Adichies resonemang om varför ”single stories” är problematiska;
    ”The single story creates stereotypes and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story”
  • Vad tror du har bidragit till dina egna fördomar?
  • Hur tror du att man kan motarbeta fördomar?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.