Sveriges roll i världen  – 99,85 %

 

Vilken är Sveriges roll i världen och hur påverkar vi varandra?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

30 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att reflektera över Sveriges roll i världen och hur vi är beroende av vår omvärld.

Metod

Skriv upp siffran 99,85 % på tavlan och låt eleverna gissa vad den står för.
Förklara sedan att det är så många i världen som inte bor i Sverige.

Diskutera sedan utifrån följande frågor:

  • Hur är vi i Sverige en del av världen?
  • Hur och varför har vår självbild förändrats de senaste 100 åren?
  • Hur kan vi lära oss mer om globala trender och hur de påverkat och påverkar Sverige?
  • Varför är vi i Sverige beroende av världen utanför våra gränser? (låt eleverna sitta två och två och lista exempel)

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.