Sveriges roll i världen  – 99,85 %

 

Vilken är Sveriges roll i världen och hur påverkar vi varandra?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

30 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att reflektera över Sveriges roll i världen och hur vi är beroende av vår omvärld.

Metod

Skriv upp siffran 99,85 % på tavlan och låt eleverna gissa vad den står för.
Förklara sedan att det är så många i världen som inte bor i Sverige.

Diskutera sedan utifrån följande frågor:

  • Hur är vi i Sverige en del av världen?
  • Hur och varför har vår självbild förändrats de senaste 100 åren?
  • Hur kan vi lära oss mer om globala trender och hur de påverkat och påverkar Sverige?
  • Varför är vi i Sverige beroende av världen utanför våra gränser? (låt eleverna sitta två och två och lista exempel)
×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.