Sveriges roll i världen  – 99,85 %

Vilken är Sveriges roll i världen och hur påverkar vi varandra?

Syfte:

Att reflektera över Sveriges roll i världen och hur vi är beroende av vår omvärld.

Metod:

Skriv upp siffran 99,85 % på tavlan och låt eleverna gissa vad den står för.
Förklara sedan att det är så många i världen som inte bor i Sverige.

Diskutera sedan utifrån följande frågor:

  • Hur är vi i Sverige en del av världen?
  • Hur och varför har vår självbild förändrats de senaste 100 åren?
  • Hur kan vi lära oss mer om globala trender och hur de påverkat och påverkar Sverige?
  • Varför är vi i Sverige beroende av världen utanför våra gränser? (låt eleverna sitta två och två och lista exempel)

Tid: 30 min


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »