Lätt svenska: Agenda 2030

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Lätt svenska

Passar i klassrummet

Syfte

Deltagarna kopplar de globala målen till några ögonblick i livet.

Metod

Använd många sinnen och bilder och ett vuxenperspektiv med ett konkret och enkelt språk utan att förenkla innehållet. Lägga inte orden i munnen på deltagarna. Skapa en stödstruktur utan att styra för mycket.

Låt kursdeltagarna få ställa frågor om ett mål.

Fokusera på deras erfarenheter och valda identitet iställer för ursprung.

Viktigt med tid för egen tankeprocess och möjlighet att fråga familj och vänner, titta i egna gamla anteckningar etcetera.

Lektion 1

Kursdeltagarna väljer själva eller får sig tilldelat ett mål av målen (utan att veta varför). Därefter får de veta att uppgiften är att koppla varje mål till tre olika ögonblick i livet.

 • Beskriv ett ögonblick, en scen eller en situation som du minns. Det första ska vara ett tidigt minne från barndomen, det andra från din ungdom och det tredje från nutiden.

Alla skriver och skissar fritt. Till hjälp finns material och samtal med lärare eller varandra.

 • Välj själv vilket språk du använder.
 • Ta med dig dina tankar hem och dela dem gärna med andra.

Material

Fotografier, lappar med målen, lappar med ord, papper i olika storlekar och färger, pennor, datorer etcetera.

Lektion 2

Reflektion och återkoppling.

 • Vad har du tänkt sedan förra lektionen?

Låt deltagarna arbeta vidare med sina ögonblick. Skriva ord, meningar, rita, måla, klippa ut bilder, söka på nätet etcetera.

Gör en paus i arbetet och samlas för att delge varandra vilka mål ni valt. Uppmana dem som lyssnar att ställa frågor.

I slutet av lektionen väljer var och en något eller några av sina ögonblick att arbeta vidare med.

 • Bestäm hur du vill presentera ditt arbete. Är det något du behöver hjälp med?

Fortsätt arbeta enskilt eller bilda par och grupper.

Att presentera

Förslag på sätt:
Väggtidning, muntlig presentation, inläst text, bildberättelse, scenisk gestaltning, collage, text, dikt, musik etcetera.

Planera vilka som ska få ta del av presentationen, till exempel hela skolan, några lärare, en annan klass, den egna klassen, skolans administration, städ- och kökspersonal och så vidare.

Bestäm även tid och plats.

Lektion 3

Låt deltagarna göra färdigt sina presentationer och ge feedback. Låt dem öva på presentationerna, gärna inför varandra.

Lektion 4

Presentera arbetet och fira tillsammans. Utvärdera genom samtal i smågrupper utifrån följande frågor och påståenden:

 • Varför är det viktigt att vi känner till de globala målen?
 • Jag har gjort ett gott arbete. Ge exempel!
 • Jag har fått den hjälp jag behöver.
 • Det var svårt ibland. Ge exempel!
 • Jag har lärt mig nya saker. Vilka?
 • Jag har fått berätta. För vem eller vilka?
 • Jag har hjälpt andra. Med vad?

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Användbara länkar

Hitta bilder du kan använda

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.