Vad ser du?

Syfte:

Att utgå från elevernas förförståelse om global utveckling

Metod:

Beskriva och tolka bilder

Målgrupp:

Grundskolan/gymnasiet

Tid:

60 min

Jobba med frågorna:

 • Enskilt, par, grupper eller helklass
 • Post it – samla på tavlan
 • Alternativt jobba med kortskrivning och redovisa för varandra
 • Avsluta med en runda i gruppen och led över till Globala målen

Exempelbild 1:

 • Vad ser du på bilden?
 • Vem är personen?
 • Vad tänker hon?
 • Var är bilden tagen?
 • Vad ser du inte men som kanske finns i bakgrunden?
 • Väcker bilden några tankar och känslor hos dig?

Dela ut karta (alternativt visa pdf) med Globala målen och diskutera vilka mål som man kan koppla till bilden. Fördjupa dig individuellt i de mål som du/ni har valt på globalamalen.se

 

Exempelbild 2:


Foto: Kerstin Langenberger

 1. Vad ser du på bilden?
 • Var är bilden tagen?
 • Vad ser du inte men som kanske finns i bakgrunden?
 • Väcker bilden några tankar och känslor hos dig?
 1. Dela ut karta (alternativt visa pdf) med Globala målen och diskutera vilka mål som man kan koppla till bilden. Fördjupa dig individuellt i de mål som du/ni har valt på globalamalen.se
 2. Vad vet du om läget i världen?
 3. Vart är trenden på väg? http://www.wwf.se/wwfs-arbete/wwfs-arbete/1232877-wwfs-arbete

 

Fördjupning till bilderna:

Blir världen mer eller mindre demokratisk?

www.globalamalen.se/blirvarldenbattre/fakta-fran-boken/

www.freedomhouse.org

 

 

 

 

 


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »