Läs mer om ett av Globala målen

Klicka på ett av målen nedan för att läsa mer om målet.

1. Ingen fattigdom. Röd kvadrat, text och symbol i vitt. Sex människor står på rad. Fyra är vuxna, två är barn. Tre har byxor och tre har klänning. En vuxen håller i en vit käpp. 2. Ingen hunger. Senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. 
En rund matskål som det ångar ur. 3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. 
En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta. 4. God utbildning för alla. 
Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
En uppslagen bok med en penna bredvid. 5. Jämställdhet. 
Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken. 6. Rent vatten och sanitet. Ljusblå kvadrat, text och symbol i vitt.
Ett fullt vattenglas med en blå vattendroppe på. Under glaset finns ett avloppsrör, som avslutas i en pil nedåt. 7. Hållbar energi för alla.
Gul kvadrat, text och symbol i vitt. 
En sol med en powersymbol i mitten.
Solen har tolv strålar. 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
Tre stående staplar med en stigande kurva överst. 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben. 10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken 11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper. 12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen. 13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot. 14. Hav och marina resurser. Blå kvadrat, text och symbol i vitt. En fisk under två våglinjer. 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Limegrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett träd som står på två vågräta streck. Bredvid trädet finns tre flygande fåglar. 16. Fredliga och inkluderande samhällen. Kungsblå kvadrat, text och symbol i vitt. En fredsduva med kvist i näbben, sitter på skaftet av en domarklubba. 17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel. Globala målen logotyp

RESURSER

Verktyg, inspiration och material med utgångspunkt i Globala målen. Bläddra bland skolövningar för olika åldrar. Få tips och inspiration kring hur ditt företag kan engagera sig i Globala målen. Ladda ner material och logotyper för Globala målen.

Hur kan du bidra?

Alla behövs för att Globala målen ska bli verklighet. Få tips på hur just du kan bidra och bli en del av förändringen genom att göra vårt test Bli målmedveten!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.