11

Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Läs på lättläst svenska

Över hälften av jordens befolkning* bor i städer. Det kommer att stiga* till 70 procent år 2050. Städer som växer skapar nya möjligheter för ekonomisk utveckling, men bidrar till att skillnader mellan människor ökar. Det kan också ha negativ påverkan på miljön*. Många flyttar in till städerna. Det gör att vi måste tänka mer på miljön och att det ska vara ekonomiskt och socialt hållbart i städerna.

Hållbar utveckling av städer betyder att man bygger och planerar bostäder, allmänna platser*, transporter, återvinning* och hantering av kemikalier* på ett hållbart sätt. För att göra städerna säkra och hållbara måste man planera så att ingen lämnas utanför.

Svåra ord

  • Befolkning: människor som bor i ett land.
  • Att stiga: att öka.
  • Miljö: det som vi har omkring oss, till exempel innemiljö, naturen, arbetsmiljö.
  • Allmänna platser: till exempel torg, parker och idrottsplatser.
  • Återvinning: något som vi använder igen, till exempel att återvinna tidningar, plast och metall.
  • Hantering av kemikalier: att använda farliga ämnen på ett säkert sätt.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 11.1: Säkra bostäder till överkomlig kostnad

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad

Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

Läs mer
Ikon för delmål 11.2: Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Läs mer
Ikon för delmål 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Läs mer
Ikon för delmål 11.4: Skydda världens kultur- och naturarv

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv

Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Läs mer
Ikon för delmål 11.5: Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.

Läs mer
Ikon för delmål 11.6: Minska städers miljöpåverkan

11.6 Minska städers miljöpåverkan

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Läs mer
Ikon för delmål 11.7: Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer
Ikon för delmål 11.A: Främja nationell och regional utvecklingsplanering

11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering

Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

Läs mer
Ikon för delmål 11.B: Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

Läs mer
Ikon för delmål 11.C: Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation

11.C Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation

Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.

Läs mer

11.1.1

Proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate housing

11.2.1

Proportion of population that has convenient access to public transport, by sex, age and persons with disabilities

11.3.1

Ratio of land consumption rate to population growth rate

11.3.2

Proportion of cities with a direct participation structure of civil society in urban planning and management that operate regularly and democratically

11.4.1

Total expenditure (public and private) per capita spent on the preservation, protection and conservation of all cultural and natural heritage, by type of heritage (cultural, natural, mixed and World Heritage Centre designation), level of government (national, regional and local/municipal), type of expenditure (operating expenditure/investment) and type of private funding (donations in kind, private non-profit sector and sponsorship)

11.5.1

Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 people

11.5.2

Direct disaster economic loss in relation to global GDP, including disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services

11.6.1

Proportion of urban solid waste regularly collected and with adequate final discharge out of total urban solid waste generated, by cities

11.6.2

Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 and PM10) in cities (population weighted)

11.7.1

Average share of the built-up area of cities that is open space for public use for all, by sex, age and persons with disabilities

11.7.2

Proportion of persons victim of physical or sexual harassment, by sex, age, disability status and place of occurrence, in the previous 12 months

11.A.1

Proportion of population living in cities that implement urban and regional development plans integrating population projections and resource needs, by size of city

11.B.1

Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction strategies in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030a

11.B.2

Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies

11.C.1

Proportion of financial support to the least developed countries that is allocated to the construction and retrofitting of sustainable, resilient and resource-efficient buildings utilizing local materials


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Ta hand om offentliga utrymmen


Gör ditt bästa för att ta hand om offentliga utrymmen. Samla ihop ett gäng kompisar eller en grupp från din arbetsplats eller skola och samla skräp en dag!

2

Åk inte bil i onödan


Promenera, cykla eller åk med kollektivtrafik till jobbet eller skolan. Spara bilresorna till de tillfällen du verkligen behöver.

3

Lär dig om vad du ska göra


Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en kris eller naturkatastrof.

Visa alla tips

4

Ett skräp om dagen

Ett skräp om dagen! Ha som mål att slänga minst ett skräp om dagen som du hittar utomhus. På så vis hjälper du till att hålla din stad ren.

5

Släck ljuset

Släck ljuset hemma när du sitter vid datorn eller tv:n. Din skärm ger ifrån sig ett mysigt ljus, så du behöver inte ha lamporna tända. Det minskar slöseri med elektricitet och är bra för planeten.

6

Återvinn allt du kan

När du återvinner papper, plast, glas, aluminium och annat kan ditt gamla skräp få nya användningsområden.

7

Täpp igen hemma

Se till att det inte finns några fönster eller dörrar hemma som gör att kall luft läcker in och att varm luft läcker ut.

8

Byt ut gamla apparater och glödlampor

Om du kan, försök att byta ut gamla apparater som kylskåp och tvättmaskiner mot nyare modeller som drar mindre elektricitet. Har du gamla glödlampor hemma så kan du försöka byta ut dem mot lågenergilampor.

9

Promenera, cykla eller åk kollektivt

Försök att promenera, cykla eller åka kollektivt så mycket du kan istället för att åka bil.

10

Ta hand om din bil

Se till att din bil är i bra skick. Om din bil mår bra så släpper den ut färre avgaser.

11

Gör en namninsamling

Håll koll på vilka byggprojekt som är på gång där du bor. Är det något som inte är hållbart eller som bidrar till en sämre miljö? Starta en namninsamling och låt politikerna veta vad du tycker!

12

Håll koll på ditt hus och bostadsområde

Hur är läget där du bor egentligen? Finns det någon del som inte är handikappanpassad eller som kanske är dåligt anpassat för pensionärer? Finns det mögel någonstans eller kanske något som behöver repareras? Dra ditt strå till stacken för att göra ditt närområde så hållbar och tillgängligt som möjligt: hör av dig till dina politiker, till din hyresvärd eller fixa det själv om du kan!

13

Unga rådgivare till lokala politiker

Lämna ett förslag till dina lokala politiker om att de borde ta med ungas röster och åsikter när de ska göra projekt för stadsutveckling. Gå ihop med dina kompisar och ta fram förslag på vad som kan göras för att göra er närmiljö bättre.

14

Samåk till jobbet

Samåk till jobbet! Om du måste ta bilen till jobbet, gör mer nytta och färden trevligare genom att samåka.

15

Stötta ett hållbart samhälle

Stötta de organisationer och föreningar som förespråkar en ökning av utrymmen där människor kan mötas, bättre kollektivtrafik, återvinningssystem och tillgång till offentliga tjänster.

16

Öka kunskapen om naturkatastrofer

Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en naturkatastrof.

17

Uppmuntra områden för sport och rekreation

Låna ut din röst och stötta områden för sport och rekreation i din närhet. Dessa områden bidrar till att skapa starkare, hälsosammare, gladare och säkrare samhällen.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 11?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 11?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.