5

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Läs på lättläst svenska

Jämställdhet betyder att män och kvinnor har lika mycket makt och resurser (till exempel pengar och mark). Jämställdhet mellan kvinnor och män är viktig för samarbete, fred och hållbar utveckling.

Allt våld och all diskriminering* mot flickor och kvinnor är dåligt både för individen och för samhället. Det är en mänsklig rättighet att vara trygg och ha möjlighet att bestämma över sig själv och sin kropp.

Svåra ord

  • Diskriminering: när någon behandlas sämre än andra. Man kan bli sämre behandlat på grund av kön, ålder, etnicitet, religion och annat.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 5.1: Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Läs mer
Ikon för delmål 5.2: Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Läs mer
Ikon för delmål 5.3: Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning

Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Läs mer
Ikon för delmål 5.4: Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet

Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

Läs mer
Ikon för delmål 5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Läs mer
Ikon för delmål 5.6: Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

Läs mer
Ikon för delmål 5.A: Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster

5.A Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster

Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

Läs mer
Ikon för delmål 5.B: Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

Läs mer
Ikon för delmål 5.C: Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

5.C Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Läs mer

5.2.1

Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months, by form of violence and by age

5.2.2

Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to sexual violence by persons other than an intimate partner in the previous
12 months, by age and place of occurrence

5.3.1

Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 and before age 18

5.3.2

Proportion of girls and women aged 15-49 years who have undergone female genital mutilation/cutting, by age

5.4.1

Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by sex, age and location

5.5.1

Proportion of seats held by women in national parliaments and local governments

5.5.2

Proportion of women in managerial positions

5.6.1

Proportion of women aged 15-49 years who make their own informed decisions regarding sexual relations, contraceptive use and reproductive health care

5.6.2

Number of countries with laws and regulations that guarantee women aged 15-49 years access to sexual and reproductive health care, information and education

5.A.1

(a) Proportion of total agricultural population with ownership or secure rights over agricultural land, by sex; and (b) share of women among owners or rights-bearers of agricultural land, by type of tenure

5.A.2

Proportion of countries where the legal framework (including customary law) guarantees women’s equal rights to land ownership and/or control

5.B.1

Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex

5.C.1

Proportion of countries with systems to track and make public allocations for gender equality and women’s empowerment


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter


Endast 9 % av förhandlare vid fredsprocesser och 22 % av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

2

Gör din röst hörd


Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

3

Anordna en karriärdag


Anordna en inspirerande karriärdag för att utmana stereotyper om kvinnliga yrken. Bjud in kvinnor från affärsvärlden och kvinnliga entreprenörer till din skola som kan hålla en föreläsning om sig själva och sina karriärer.

Visa alla tips

4

Stötta kvinnors utbildning

60 % av världens analfabeter är kvinnor. Bidra till att flickor och kvinnor får utbildning och övning hela livet genom att skapa plattformar där flickor kan inhämta kunskap och utvecklas.

5

Gör din röst hörd för lika lön

Kvinnors inkomst är i snitt 10-30% lägre än mäns för samma arbete. Öka medvetenheten genom att öppet tala om problemet med olika lön för samma jobb samt ge stöd till grupper som arbetar för lika lön för lika jobb – ring in till ett radioprogram, håll en föreläsning eller anordna en demonstration om problemet!

6

Gör din röst hörd om sexism

Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

7

Lika möjligheter för män och kvinnor

Endast 9% av förhandlare vid fredsprocesser är kvinnor och 22% av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

8

Påverka medieindustrin

Använd din röst för att påverka medieindustrin i form av reklambyråer, filmbolag och andra om att det är skadligt att porträttera kvinnor som sämre, mindre intelligenta och inkompetenta jämfört med män.

9

Bli fadder

Bli fadder åt en utsatt flicka för att ge henne bättre förutsättningar att skapa ett bra liv.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 5?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 5?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.