2

Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Hunger är en av de främsta dödsorsakerna i världen och idag lever ungefär 821 miljoner människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Läs på lättläst svenska

Många människor i världen dör för att de inte har mat att äta. I dag får ungefär 850 miljoner människor i världen för lite mat. Utan mat blir människor sjuka och kan inte arbeta. Därför blir utvecklingen* i landet dålig.

I naturen finns många resurser*. Men alla människor har inte tillgång till resurserna. Det gör att miljoner människor är hungriga. Att ha mat är en mänsklig rättighet*. Varje land måste ge sina medborgare rätt till mat. Hållbart jordbruk, ny teknik och rättvis fördelning* av maten skulle göra att ingen behöver vara hungrig.

Svåra ord

  • Utveckling: om något blir bättre är det positiv utveckling, om något går sämre är det negativ utveckling.
  • Resurs: en tillgång som vatten, mineraler, människor, mark.
  • Mänskliga rättigheter: alla människor i världen har rätt till god hälsa, utbildning, frihet, val och så vidare. De mänskliga rättigheterna finns i FN:s konvention om mänskliga rättigheter.
  • Rättvis fördelning: att man delar lika på det som finns.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 2.1: Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

Läs mer
Ikon för delmål 2.2: Utrota alla former av felnäring

2.2 Utrota alla former av felnäring

Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov

Läs mer
Ikon för delmål 2.3: Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter

Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

Läs mer
Ikon för delmål 2.4: Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark och jordkvaliteten.

Läs mer
Ikon för delmål 2.5: Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen

2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen

Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

Läs mer
Ikon för delmål 2.A: Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och genbanker

2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och genbanker

Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

Läs mer
Ikon för delmål 2.B: Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter

2.B Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter

Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för Doharundan.

Läs mer
Ikon för delmål 2.C: Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till marknadsinformation

2.C Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till marknadsinformation

Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser

Läs mer

2.1.1

Prevalence of undernourishment

2.1.2

Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES)

2.2.1

Prevalence of stunting (height for age +2 or 2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of farming/pastoral/forestry enterprise size

2.3.2

Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous status

2.4.1

Proportion of agricultural area under productive and sustainable agriculture

2.A.1

The agriculture orientation index for government expenditures

2.A.2

Total official flows (official development assistance plus other official flows) to the agriculture sector

2.B.1

Producer Support Estimate

2.B.2

Agricultural export subsidies

2.C.1

Indicator of food price anomalies


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Donera mat och livsmedel


Härbärgen och flyktingförläggningar tar oftast gärna emot mat och andra livsmedelsartiklar för att hjälpa behövande. Finns det någon i din kommun som du kan donera till?

2

Spela Free Rice


Spela FN:s frågespel Free Rice varje dag. När du svarar på en fråga i Free Rice så skänker ett företag 10 riskorn till FN-projekt för att minska hungern i världen.

3

Köp närproducerat


Stötta lokala bönder genom att köpa närproducerad mat och bidra på så sätt till hållbara system för livsmedelsproduktion

Visa alla tips

4

Släng inte bort mat

Visste du att 1/3 av den mat som produceras slängs eller förloras, samtidigt som hundratals miljoner går hungriga? Se över din egen konsumtion och lukta och smaka på maten innan du slänger den. Frys in eller ge bort mat som du vet att du inte kommer hinna äta upp.

5

Skänk till katastrofer

Vid naturkatastrofer och situationer av krig och konflikt är bristen på mat bland de drabbade ofta akut. Genom att skänka medel till organisationer som når ut med mat till drabbade områden kan du göra stor skillnad.

6

Organisera en dag för att ge mat till behövande

Gå ihop med ett gäng från skolan och vig en dag åt att ge mat till behövande. Hjälp till i ett soppkök för en organisation eller laga mat och ge till någon som är hungrig. Gör det till en regelbunden aktivitet!

7

Lär dig att laga mat

Genom att lära dig att laga mat kan du se till att du själv (och kanske folk runt omkring dig!) får i sig god, näringsrik och hälsosam mat.

8

Få koll på näringslära

Vad vi äter påverkar hur vi mår. Få koll på vad mat innehåller och vad som är viktigt att få i sig för att må bra. Om du äter bra så kommer du att bli produktivare och hälsosammare. Försök att göra det till en vana att kolla på näringsinformationen när du handlar mat!

9

Gör ett skolarbete om jordbruk

Jordbrukssektorn runt om i världen behöver hjälp med bra idéer och tekniska framsteg för att bli mer produktiv och hållbar. Få koll på det senaste som händer i jordbrukssektorn och dela med dig till din klass för att sprida kunskap.

10

Engagera dig

Engagera dig genom att gå med i en organisation med syfte att bekämpa världshunger i din kommun, skola eller närområde.

11

Donera

Härbärgen tar oftast gärna emot mat och andra livsmedelsartiklar för att hjälpa de boende. Finns det någon i din kommun som du kan donera till?

12

Uppmärksamma hållbart jordbruk

Uppmärksamma behovet av hållbart jordbruk. Matbrist uppstår ofta vid torka, regn, missväxt eller ohållbart nyttjande av marken. Genom utbildning och hållbara jordbrukstekniker kan tillgången på mat säkerställas.

13

Ha något att ge bort i bilen

Ha en påse med äpplen eller någon konservburk med mat i bilen för att vara redo att ge till någon behövande.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 2?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 2?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.