6

Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Läs på lättläst svenska

Vatten är grunden för allt liv på jorden och för människans hälsa och hållbar utveckling. Vatten är ett måste för att producera* mat och energi. Att inte ha vatten kan leda till konflikt både inom och mellan olika länder.

En av tre personer i världen har inte möjlighet till bra hygien*. Det skapar ohälsa både för människan och miljön, speciellt för fattiga människor. Ofta är det kvinnor och flickor som ansvarar för att familjen ska ha vatten. Det kan leda till att kvinnor och flickor inte har möjlighet att tjäna pengar eller att gå i skolan.

Att ha rent vatten och möjligheter till bra hygien är viktigt för människans hälsa och utveckling.

Svåra ord

  • Sanitet: att bland annat ha dusch och toalett.
  • Att producera: att tillverka en sak eller en tjänst.
  • Hygien: att vilja och kunna hålla sig ren.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 6.1: Säkert dricksvatten för alla

6.1 Säkert dricksvatten för alla

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

Läs mer
Ikon för delmål 6.2: Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

6.2 Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

Läs mer
Ikon för delmål 6.3: Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Läs mer
Ikon för delmål 6.4: Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Läs mer
Ikon för delmål 6.5: Integrerad förvaltning av vattenresurser

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser

Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

Läs mer
Ikon för delmål 6.6: Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

Läs mer
Ikon för delmål 6.A: Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer

6.A Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer

Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.

Läs mer
Ikon för delmål 6.B: Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

Läs mer

6.1.1

Proportion of population using safely managed drinking water services

6.2.1

Proportion of population using safely managed sanitation services, including a hand-washing facility with soap and water

6.3.1

Proportion of wastewater safely treated

6.3.2

Proportion of bodies of water with good ambient water quality

6.4.1

Change in water-use efficiency over time

6.4.2

Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources

6.5.1

Degree of integrated water resources management implementation (0-100)

6.5.2

Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation

6.6.1

Change in the extent of water-related ecosystems over time

6.A.1

Amount of water- and sanitation-related official development assistance that is part of a government-coordinated spending plan

6.B.1

Proportion of local administrative units with established and operational policies and procedures for participation of local communities in water and sanitation management


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Hjälp till att städa upp


Gå ihop med ett gäng på ditt jobb eller i din skola och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

2

Spola inte ner skräp


Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

3

Uppmärksamma vattendagarna


Uppmärksamma Världsvattendagen (den 22 mars) och Världstoalettdagen (den 19 november) varje år. Passa på att använda dagen för att samla in pengar till en organisation som arbetar med att öka tillgången till vatten och sanitet.

Visa alla tips

4

Ta korta duschar

Att ta en dusch på 5 eller 10 minuter sparar oändligt mycket vatten jämfört med ett bad. Försök också att inte duscha för länge för att inte slösa med vatten.

5

Gör din röst hörd för tillgång till rent vatten och sanitet

Nästan två och en halv miljarder människor runt om i världen saknar fortfarande en riktig toalett vilket, förutom att vara väldigt opraktiskt, också ökar risken att drabbas av olika sjukdomar. Gör din röst hörd och uppmärksamma det här problemet. Skriv en insändare till en tidning, ring in till ett radioprogram eller anordna en demonstration eller insamling!

6

Få koll på vattenslöseri

Gör ett test i din klass där du kollar hur mycket vatten som folk använder idag och hur mycket som kan sparas bara man tänker efter lite!

7

Rensa upp i en flod, vik eller annat vattendrag

Gå ihop med ett gäng på din skola och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

8

Inget vattenslöseri

Slösa inte med vatten. Var uppmärksam på hur mycket vatten du använder och stöd den politik som strävar efter en mer hållbar och effektiv användning av vatten i Sverige.

9

Skölj inte tallrikar före diskmaskinen

Skölj inte dina tallrikar. Om du använder diskmaskin, sluta skölja dina tallrikar innan du stoppar in dem i maskinen.

10

Prata om bristen på toaletter

Börja prata om bristen på tillgång till toaletter i världen. Visste du att fler människor har tillgång till en mobiltelefon än till en toalett? Bristen på toaletter har länge exkluderats från debatten om sanitet. Det första steget mot att förbättra saniteten är att erkänna problemet, sprida kunskap och hitta lösningar. Ju fler som är medvetna, desto snabbare kan vi uppnå målet om att alla ska ha tillgång till en toalett.

11

Stötta en organisation

Var med och stötta de organisationer som arbetar med att stärka de samhällen som strävar efter att förbättra sanitet och hygien.

12

Uppmana beslutsfattare

Uppmana beslutsfattare, både lokalt och globalt, att garantera rätten till rent vatten och sanitet för alla.

13

Läs en bok

Öka din kunskap om vatten genom att läsa en bok på ämnet. Det kommer göra att du får bättre kunskap om vattens betydelse för samhällen, ekonomier och vår planet.

14

Ta hand om vattnet

Spola aldrig ner farliga kemikalier eller mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

15

Laga en läckande kran

Visste du att en läckande kran kan slösa mer än 11 000 liter vatten på ett år? Om du har en läckande kran hemma, på jobbet eller i skolan – laga den.

16

Samla in pengar

Uppmärksamma Världsvattendagen (den 22 mars) och Världstoalettdagen (den 19 november) varje år. Passa på att använda dagen och uppmärksamheten för att samla in pengar till en organisation som arbetar med att öka tillgången till vatten och sanitet


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 6?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 6?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.