7

Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Läs på lättläst svenska

Hållbar, säker och förnybar* energi* och rena bränslen* är grunden för att möta problem som finns i världen idag, till exempel fattigdom och klimatförändringar*. Många människor i världen har inte elektricitet. Behovet av energi växer i hela världen och det kommer att öka med 37% till år 2040.

Många växthusgaser* som släpps ut, kommer från vårt sätt att använda fossil energi *. De förnybara energikällorna* blir billigare, säkrare och effektivare. Vi kan ändra hur vi producerar och använder energi. På det sättet får vi en säkrare tillgång till elektricitet för alla utan att vi skadar planeten.

Svåra ord

  • Förnybar: något som kan användas igen.
  • Energi: till exempel elenergi eller bränsle.
  • Bränslen: till exempel bensin, diesel eller gas.
  • Klimatförändringar: väder handlar om några dagar och klimat är väder över lång tid. Klimatet förändras exempelvis genom att temperaturen på jorden blir varmare.
  • Växthusgas: till exempel koldioxid från flyg och bilar eller metan från kor och risodlingar.
  • Fossil energi: till exempel olja, kol eller gas.
  • Energikälla: därifrån energin kommer. Till exempel en oljekälla eller en gaskälla.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 7.1: Tillgång till modern energi för alla

7.1 Tillgång till modern energi för alla

Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Läs mer
Ikon för delmål 7.2: Öka andelen förnybar energi i världen

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Läs mer
Ikon för delmål 7.3: Fördubbla ökningen av energieffektivitet

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Läs mer
Ikon för delmål 7.A: Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

Läs mer
Ikon för delmål 7.B: Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna

7.B Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna

Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Läs mer

7.1.1

Proportion of population with access to electricity

7.1.2

Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology

7.2.1

Renewable energy share in the total final energy consumption

7.3.1

Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP

7.A.1

Mobilized amount of United States dollars per year starting in 2020 accountable towards the $100 billion commitment

7.B.1

Investments in energy efficiency as a percentage of GDP and the amount of foreign direct investment in financial transfer for infrastructure and technology to sustainable development services


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Installera solpaneler


Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus! Det kommer även hålla din elräkning nere. Man kan till och med sälja den elektricitet man inte använder själv.

2

Återvinn dina batterier


Batterier kan göra stor skada på miljön om de inte återvinns på rätt sätt, så se till att återvinna dina batterier. Starta upp en batteriinsamling på ditt jobb eller på din skola för att göra det lättare för alla att återvinna batterierna.

3

Locket på


Använd lock när du ska koka upp vatten i en kastrull. På så vis använder du 75 % mindre energi. Tänk också på att desto mer vatten, ju mer energi går åt.

Visa alla tips

4

Koppla samman

Spara elektricitet genom att koppla samman dina elektronikapparater till en strömkabel för att kunna stänga av alla apparater, även din dator – när de inte används.

5

Släck ljuset

Stäng av lampor när du inte använder dem.

6

Isolera för effektivitet

Genom att isolera på platser där varm luft läcker i dörrar och fönster gör du din energianvändning mer effektiv.

7

Justera termostaten

Spara energi genom att justera din termostat, varmare på vintern och kallare på sommaren.

8

Ersätt gamla prylar

Ersätt gammal elektronik med energieffektiva modeller och glödlampor.

9

Effektiv elektricitet på jobbet

Se till att din arbetsplats inte slösar med elektricitet. Se till att ingen elektricitet eller värme går till spillo, och försök att ha en lagom temperatur inomhus både på vintern och på sommaren. Mindre slöseri med elektricitet är bättre för miljön på hela jorden, och dessutom sparar företaget pengar.

10

Få koll på slöseri med el

Kolla vad din elräkning hemma ligger på idag. Utmana sedan dig själv och din familj med att försöka sänka elräkningen genom att slöa mindre el. Håll koll på hur elräkningen utvecklas – blir det bättre?


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 7?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 7?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.