7

Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.


Delmål

7.1 Tillgång till modern energi för alla

Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Läs mer

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Läs mer

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Läs mer

7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

Läs mer

7.B Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna

Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Läs mer

7.1.1

Proportion of population with access to electricity

7.1.2

Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology

7.2.1

Renewable energy share in the total final energy consumption

7.3.1

Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP

7.A.1

Mobilized amount of United States dollars per year starting in 2020 accountable towards the $100 billion commitment

7.B.1

Investments in energy efficiency as a percentage of GDP and the amount of foreign direct investment in financial transfer for infrastructure and technology to sustainable development services


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Installera solpaneler


Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus! Det kommer även hålla din elräkning nere. Man kan till och med sälja den elektricitet man inte använder själv.

2

Återvinn dina batterier


Batterier kan göra stor skada på miljön om de inte återvinns på rätt sätt, så se till att återvinna dina batterier. Starta upp en batteriinsamling på ditt jobb eller på din skola för att göra det lättare för alla att återvinna batterierna.

3

Locket på


Använd lock när du ska koka upp vatten i en kastrull. På så vis använder du 75 % mindre energi. Tänk också på att desto mer vatten, ju mer energi går åt.


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu