12

Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Läs på lättläst svenska

Vår planet har många naturresurser, men vi människor använder dem inte på bästa sätt och konsumerar* mer än planeten ger oss. Vet du till exempel att vi slänger en tredjedel av maten vi producerar*? Vi måste tänka på hur vi producerar och konsumerar varor* och resurser om det ska bli hållbart både för människorna och planeten.

Hållbar konsumtion är bra både för miljön, människorna och ekonomin, men det finns fler sociala och ekonomiska fördelar* med både den hållbara produktionen och konsumtionen. Vi måste ändra vårt sätt att konsumera och producera varor så att det blir hållbart. Det är ett måste för att inte påverka klimat, miljö och människors hälsa på ett negativt sätt.

Svåra ord

  • Att konsumera: att använda mat, kläder och resor till exempel.
  • Att producera: att tillverka.
  • Varor: saker.
  • Fördelar: något som är bra och positivt. Motsats = nackdelar.

Delmål

Ikon för delmål 12.1: Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

Läs mer
Ikon för delmål 12.2: Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Läs mer
Ikon för delmål 12.3: Halvera matsvinnet i världen

12.3 Halvera matsvinnet i världen

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Läs mer
Ikon för delmål 12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Läs mer
Ikon för delmål 12.5: Minska mängden avfall markant

12.5 Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Läs mer
Ikon för delmål 12.6: Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Läs mer
Ikon för delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Läs mer
Ikon för delmål 12.8: Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Läs mer
Ikon för delmål 12.A: Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion

12.A Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion

Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbarar konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer
Ikon för delmål 12.B: Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism

12.B Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism

Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Läs mer
Ikon för delmål 12.C: Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster

12.C Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster

Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

Läs mer

12.1.1

Number of countries with sustainable consumption and production (SCP) national action plans or SCP mainstreamed as a priority or a target into national policies

12.2.1

Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

12.2.2

Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and domestic material consumption per GDP

12.3.1

Global food loss index

12.4.1

Number of parties to international multilateral environmental agreements on hazardous waste, and other chemicals that meet their commitments and obligations in transmitting information as required by each relevant agreement

12.4.2

Hazardous waste generated per capita and proportion of hazardous waste treated, by type of treatment

12.5.1

National recycling rate, tons of material recycled

12.6.1

Number of companies publishing sustainability reports

12.7.1

Number of countries implementing sustainable public procurement policies and action plans

12.8.1

Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development (including climate change education) are mainstreamed in (a) national education policies;
(b) curricula; (c) teacher education; and (d) student assessment

12.A.1

Amount of support to developing countries on research and development for sustainable consumption and production and environmentally sound technologies

12.B.1

Number of sustainable tourism strategies or policies and implemented action plans with agreed monitoring and evaluation tools

12.C.1

Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP (production and consumption) and as a proportion of total national expenditure on fossil fuels


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Planera ditt resande


Planera ditt resande! Ta med kaffe eller te i termos och förbered snacks och mat hemma. På så vis minskar du förbrukningen av förpackningar och drar ned din andel skräp.

2

Minska på plasten


Minska på plasten! Köp tandborste i bambu, använd bivaxduk istället för plastfolie och skippa engångsprodukterna.

3

Köp ful frukt


Mellan 20-50 % av all mat som produceras slängs. Bland annat slängs frukt och grönt som har en annan färg eller form. Hjälp till att vända trenden genom att köpa råvaror som ser lite knasiga ut. De smakar lika gott!

Visa alla tips

4

Välj miljömärkt

Välj tvättmedel och andra hushållskemikalier som är miljömärkta.

5

Handla second hand

Genom att köpa något som redan är producerat och återanvända det, minskar du ditt avtryck på planeten.

6

Anordna klädbytardagar

Anordna klädbytardagar med dina kompisar, kollegor och familjemedlemmar. Många har kläder hemma som sällan används eller som de tröttat på, men som inte används. Ta hjälp av ditt nätverk och byt kläder med varandra!

7

Gör research när du ska köpa något

Gör lite research på nätet innan du köper något och försök att bara handla från företag som har ett schysst och hållbart arbetssätt som inte skadar miljön.

8

Frys in mat

Om du har färsk mat som du inte hinner äta upp, eller om du får rester över när du lagat mat, så frys in det. Det gör att du sparar både mat och pengar.

9

Ät mer vegetariskt

Dra ner på kött, fågel och fisk. Det krävs mycket mer av jordens resurser att få fram kött än att odla grönsaker.

10

Handla lokalt

Om du kan, försök att handla så mycket du kan i närheten av där du bor. När du gör det så stöttar du företag i din närhet samtidigt som du minskar transportsträckor för det du handlar.

11

Köp återvunna saker och återvinn själv

Det finns massor med kreativa och smarta sätt att återanvända gamla prylar du har hemma på. Kolla runt vad du har hemma som du inte använder och fundera på om du kan göra något annat med det! Du kan också köpa grejer som är gjorda av återvunnet material – det är bättre för klimatet och antagligen för plånboken också.

12

Stäng av elprylar när du inte använder dem

Det kan låta självklart, men tänk på att stänga av elprylar när du inte använder dem. Försök att låta bli att ha tv:n rullandes om du inte tittar på den, och se till att stänga av elprylar som inte är helt nödvändiga när du går och lägger dig – till exempel lampor, luftkonditionering och annat.

13

Tillräckligt med luft i bildäcken

Se till att du har tillräckligt med luft i bildäcken. Om du har tillräckligt med luft i bildäcken så drar din bil mindre bränsle, och när din bil drar mindre bränsle så är den snällare mot miljön.

14

Planera dina mathandlingar

Att gå och handla mat spontant leder ofta till att du betalar mer pengar i onödan eftersom du köper grejer du inte behöver. Det är också lättare att du köper mat som du inte kommer äta upp utan måste slänga. Se till att planera dina mathandlingar. Skriv ner en inköpslista för en hel veckan och storhandla. Försök att inte köpa mer än du gör av med så slipper du slänga mat.

15

Planera familjens mathandlingar

Att gå och handla mat spontant leder ofta till att man betalar mer pengar i onödan eftersom man köper grejer man inte behöver. Det är också lättare att köpa mat som man inte kommer äta upp utan som måste slänga. Sätt dig ner med hela familjen och planera er mathandling. Skriv ner en inköpslista för en hel veckan och storhandla. Försök att inte köpa mer än ni gör av med så slipper ni slänga mat.

16

Använd återanvändbara saker

Använd så mycket återanvändbara saker du kan. Det kan vara en tygkasse istället för en plastpåse när du handlar, en egen vattenflaska som du fyller på istället för att köpa flaskvatten, eller en egen kaffekopp istället för en pappersmugg med kaffe.

17

Gör egna presenter istället för att köpa

Tänk hållbart när du ska ge bort en present! Kan du göra en present själv av grejer du redan har istället för att köpa något? Bli kreativ – kolla på inspirationsvideos på YouTube eller sök på nätet.

18

Börja källsortera hemma, i skolan eller på jobbet

Sätt upp speciella kärl för att källsortera skräp hemma, i skolan eller på jobbet (eller överallt om ni inte redan gör det!). När du källsorterar ditt skräp kan det återvinnas vilket är bättre för miljön. Dessutom är det jätteskönt att källsortera eftersom man inte behöver ta hand om soporna lika ofta eftersom det tar längre tid för soptunnorna att bli fulla!

19

Skänk bort gamla elprylar eller kläder

Om har du massor med gamla elprylar eller kläder hemma som du inte använder längre – samla ihop dem och skänk till en organisation. Gå ihop med ett gäng kompisar och gör det tillsammans! Det är jättebra eftersom grejerna kan komma till användning samtidigt som du rensar upp hemma.

20

Kompostera

Kompostering av ditt matavfall kan minska klimatpåverkan och hjälper samtidigt naturen att ta tillvara på näringsämnen i avfallet.

21

Handla smart

Sträva efter att vara en smart konsument. Fall inte för marknadsföringsknep som leder dig till att köpa mer mat än du konsumerar, särskilt färskvaror med kort hållbarhet.

22

Stötta hållbarhet

Stöd företag och arbetsplatser som tänker och arbetar hållbart. Att arbeta hållbart innebär bl.a. att alla anställda har rättvisa villkor och att de metoder som används inte har en skadlig påverkan på miljön.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 12?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 12?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.