16

Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Läs på lättläst svenska

Samhällen* där vi kan leva i fred och utan våld är både ett mål och verktyg* för hållbar utveckling. Inkluderande institutioner* som är rättvisa och tar ansvar är grunden för att kunna styra ett samhälle utan konflikter, korruption* och våld. Alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma tillgång till rättvisa. Alla ska ha möjlighet att kunna påverka och kräva ansvar av dem som fattar besluten.

I ett samhälle med konflikt och våld är det svårt att skapa en positiv utveckling. Människor, ekonomi, miljö och det sociala i en konflikt – alla berörs på ett negativt sätt. I länder med krig och långa konflikter är det svårast att minska fattigdomen. Ett starkt rättssystem* och mänskliga rättigheter är grunden till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Svåra ord

  • Inkluderande samhällen: samhällen där ingen lämnas utanför.
  • Verktyg: fysiska verktyg som hammare eller såg eller muntliga verktyg som språk.
  • Institution: till exempel en skola eller olika myndigheter.
  • Korruption: att till exempel muta polisen eller politiker.
  • Rättssystem: polis, domstolar och institutioner.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 16.1: Minska våldet i världen

16.1 Minska våldet i världen

Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

Läs mer
Ikon för delmål 16.2: Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld

16.2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld

Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Läs mer
Ikon för delmål 16.3: Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

Läs mer
Ikon för delmål 16.4: Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden

16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden

Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

Läs mer
Ikon för delmål 16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.5 Bekämpa korruption och mutor

Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Läs mer
Ikon för delmål 16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Läs mer
Ikon för delmål 16.7: Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer
Ikon för delmål 16.8: Stärk utvecklingsländers roll i den globala styrningen

16.8 Stärk utvecklingsländers roll i den globala styrningen

Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

Läs mer
Ikon för delmål 16.9: Säkerställ juridisk identitet för alla

16.9 Säkerställ juridisk identitet för alla

Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

Läs mer
Ikon för delmål 16.10: Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

Läs mer
Ikon för delmål 16.A: Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet

16.A Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet

Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

Läs mer
Ikon för delmål 16.B: Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning

16.B Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning

Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

Läs mer

16.1.1

Number of victims of intentional homicide per 100,000 population, by sex and age

16.1.2

Conflict-related deaths per 100,000 population, by sex, age and cause

16.1.3

Proportion of population subjected to physical, psychological or sexual violence in the previous 12 months

16.1.4

Proportion of population that feel safe walking alone around the area they live

16.2.1

Proportion of children aged 1-17 years who experienced any physical punishment and/or psychological aggression by caregivers in the past month

16.2.2

Number of victims of human trafficking per 100,000 population, by sex, age and form of exploitation

16.2.3

Proportion of young women and men aged 18-29 years who experienced sexual violence by age 18

16.3.1

Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms

16.3.2

Unsentenced detainees as a proportion of overall prison population

16.4.1

Total value of inward and outward illicit financial flows (in current United States dollars)

16.4.2

Proportion of seized small arms and light weapons that are recorded and traced, in accordance with international standards and legal instruments

16.5.1

Proportion of persons who had at least one contact with a public official and who paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials, during the previous 12 months

16.5.2

Proportion of businesses that had at least one contact with a public official and that paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials during the previous 12 months

16.6.1

Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by sector (or by budget codes or similar)

16.6.2

Proportion of the population satisfied with their last experience of public services

16.7.1

Proportions of positions (by sex, age, persons with disabilities and population groups) in public institutions (national and local legislatures, public service, and judiciary) compared to national distributions

16.7.2

Proportion of population who believe decision- making is inclusive and responsive, by sex, age, disability and population group

16.8.1

Proportion of members and voting rights of developing countries in international organizations

16.9.1

Proportion of children under 5 years of age whose births have been registered with a civil authority, by age

16.10.1

Number of verified cases of killing, kidnapping, enforced disappearance, arbitrary detention and torture of journalists, associated media personnel, trade unionists and human rights advocates in the previous 12 months

16.10.2

Number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or policy guarantees for public access to information

16.A.1

Existence of independent national human rights institutions in compliance with the Paris Principles

16.B.1

Proportion of population reporting having personally felt discriminated against or harassed in the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human rights law


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Engagera dig politiskt


Om du inte är nöjd med hur något i samhället funkar så finns det ett väldigt bra sätt att lösa det på – engagera dig politiskt!

2

Anordna ett evenemang


Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område. Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

3

Känn till dina rättigheter


Genom att vara medveten om de rättigheter du är berättigad till kan du kräva att de uppfylls, och uppmärksamma var det finns brister som måste åtgärdas.

Visa alla tips

4

Utnyttja din demokratiska rätt

Se till att utnyttja din demokratiska rätt att rösta fram ledare för landet och i ditt område. Du kan till och med ställa upp i val själv.

5

Var en mentor

Du har garanterat massor med kunskap och erfarenheter att dela med dig av. Bli mentor åt en ung person och hjälp den personen att få en bättre framtid.

6

Se till att ditt jobb tar socialt ansvar

Uppmuntra din arbetsplats att ta socialt ansvar och arbeta med civilsamhället och lokala initiativ för att uppnå Globala målen.

7

Anordna en kurs i konflikthantering

Att kunna lösa konflikter på ett fredligt och bra sätt är en av de viktigaste kunskaperna man kan ha. Be din chef att ta in en expert på konflikthantering som alla på ditt jobb får gå.

8

Håll koll på nyheterna

Genom att hålla koll på nyheterna får du också koll på vad som händer i världen och i din närhet. Det gör att du kan fatta informerade beslut kring frågor som är viktiga för dig.

9

Uppmana din kommun till inkludering

Uppmana din kommun att inkludera alla, det spelar ingen roll om du bor i ett stort eller litet samhälle, alla har rätt till att vara med och påverka i vårt samhälle.

10

Se till att din skola är inkluderande

Hur ser det ut på din skola? Är det en miljö som inkluderar och behandlar alla rättvist? Om så, uppmärksamma varför det är så viktigt att fortsätta arbeta för att inkludera. Om inte, lyft de utmaningar som finns och vad som behöver förbättras!

11

Lär känna människor i ditt område

Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område. Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

12

Sätt ner foten mot våld mot kvinnor

Om du ser någon vara våldsam mot kvinnor – sätt ner foten, säg ifrån och anmäl det.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 16?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 16?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.