4

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.


Delmål

4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet

Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

Läs mer

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet

Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Läs mer

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet

Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

Läs mer

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland r tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Läs mer

4.5 Utrota diskriminering i utbildning

Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

Läs mer

4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna

Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

Läs mer

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Läs mer

4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Läs mer

4.B Öka antalet stipendier för högre utbildning för utvecklingsländer

Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer under utveckling och afrikanska länder, för studier inom högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt informations- och kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i utvecklade länder och andra utvecklingsländer.

Läs mer

4.C Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer

Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Läs mer

4.1.1

Proportion of children and young people:

(a) in grades 2/3; (b) at the end of primary; and
(c) at the end of lower secondary achieving at least a minimum proficiency level in (i) reading and
(ii) mathematics, by sex

4.2.1

Proportion of children under 5 years of age who are developmentally on track in health, learning and psychosocial well-being, by sex

4.2.2

Participation rate in organized learning (one year before the official primary entry age), by sex

4.3.1

Participation rate of youth and adults in formal and non-formal education and training in the previous 12 months, by sex

4.4.1

Proportion of youth and adults with information and communications technology (ICT) skills, by type of skill

4.5.1

Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/top wealth quintile and others such as disability status, indigenous peoples and conflict- affected, as data become available) for all education indicators on this list that can be disaggregated

4.6.1

Percentage of population in a given age group achieving at least a fixed level of proficiency in functional (a) literacy and (b) numeracy skills, by sex

4.7.1

Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels in: (a) national education policies, (b) curricula, (c) teacher education and (d) student assessment

4.A.1

Proportion of schools with access to:
(a) electricity; (b) the Internet for pedagogical purposes; (c) computers for pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure and materials for students with disabilities; (e) basic drinking water; (f) single- sex basic sanitation facilities; and (g) basic handwashing facilities (as per the WASH indicator definitions)

4.B.1

Volume of official development assistance flows for scholarships by sector and type of study

4.C.1

Proportion of teachers in: (a) pre-primary;
(b) primary; (c) lower secondary; and (d) upper secondary education who have received at least the minimum organized teacher training (e.g. pedagogical training) pre-service or in-service required for teaching at the relevant level in a given country


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Sätt ihop en utbildning


Sätt ihop en utbildning eller kurs om det just du har kunskap om och låt andra anmäla sig! Om du har en kompis som kan mycket om något, be kompisen att hålla en kurs.

2

Bli målmedveten


Det är superviktigt att fler människor får koll på Globala målen och vad de kan göra för en bättre värld. Berätta för alla du känner om Globala målen och be dem göra testet Bli målmedveten för att själva få koll på vad de kan göra för att göra världen bättre.

3

Bli volontär


Bli volontär! Efterfrågas det lärare i din kommun? Skriv upp dig som vikarie eller fråga vad som behövs i just ditt område. Oavsett om du väljer att hjälpa till i din kommun eller genom att undervisa utomlands så bidrar ditt engagemang till ökad kunskap.


#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu