14

Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Läs på lättläst svenska

Världens hav, temperatur, kemi, strömmar och liv är väldigt viktiga för många av jordens system. De ger oss människor möjlighet att leva på jorden. 70 procent av vår planet är hav. Tre miljarder människor är beroende av allt som haven kan ge dem för att överleva. Hur vi tar hand om våra hav är mycket viktigt för mänskligheten och för att balansera* människans negativa påverkan på klimatet.

Några av de problem som finns i haven är att vi fiskar för mycket, att vattnet blir surare*, och att vi släpper ut gifter. Visste du till exempel att vi slänger åtta miljoner ton plast i havet varje år? Om vi fortsätter så, kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Vi måste skydda våra hav och använda havets resurser på ett hållbart sätt. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

Svåra ord

  • Marina resurser: resurser som finns i havet.
  • Att balansera: att göra lagom, varken för mycket eller för lite.
  • Sura vatten: vatten som förändrats till det sämre så att djur och växter har svårt att överleva.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 14.1: Minska föroreningarna i haven

14.1 Minska föroreningarna i haven

Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Läs mer
Ikon för delmål 14.2: Skydda och återställ ekosystem

14.2 Skydda och återställ ekosystem

Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

Läs mer
Ikon för delmål 14.3: Minska havsförsurningen

14.3 Minska havsförsurningen

Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

Läs mer
Ikon för delmål 14.4: Främja hållbart fiske

14.4 Främja hållbart fiske

Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

Läs mer
Ikon för delmål 14.5: Bevara kust- och havsområden

14.5 Bevara kust- och havsområden

Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

Läs mer
Ikon för delmål 14.6: Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske

14.6 Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske

Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.*

*Med beaktande av pågående förhandlingar i Världshandelsorganisationen, utvecklingsagendan från Doha och mandatet från ministermötet i Hongkong.

Läs mer
Ikon för delmål 14.7: Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser

14.7 Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser

Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

Läs mer
Ikon för delmål 14.A: Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav

14.A Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav

Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och överföra havsteknik, med hänsyn tagen till den mellanstatliga oceanografiska kommissionens kriterier och riktlinjer för överföring av havsteknik (Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology), i syfte att skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i utvecklingsländerna, i synnerhet i små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna.

Läs mer
Ikon för delmål 14.B: Stöd småskalig fiskenäring

14.B Stöd småskalig fiskenäring

Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

Läs mer
Ikon för delmål 14.C: Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen

14.C Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen

Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

Läs mer

14.1.1

Index of coastal eutrophication and floating plastic debris density

14.2.1

Proportion of national exclusive economic zones managed using ecosystem-based approaches

14.3.1

Average marine acidity (pH) measured at agreed suite of representative sampling stations

14.4.1

Proportion of fish stocks within biologically sustainable levels

14.5.1

Coverage of protected areas in relation to marine areas

14.6.1

Progress by countries in the degree of implementation of international instruments aiming to combat illegal, unreported and unregulated fishing

14.7.1

Sustainable fisheries as a percentage of GDP in small island developing States, least developed countries and all countries

14.A.1

Proportion of total research budget allocated to research in the field of marine technology

14.B.1

Progress by countries in the degree of application of a legal/regulatory/policy/institutional framework which recognizes and protects access rights for small-scale fisheries

14.C.1

Number of countries making progress in ratifying, accepting and implementing through legal, policy and institutional frameworks, ocean-related instruments that implement international law, as reflected in the United Nation Convention on the Law of the Sea, for the conservation and sustainable use of the oceans and their resources


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Handla hållbart


Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra ett medvetet val när du äter fisk eller skaldjur. Oavsett om du äter på restaurang eller köper i butik, glöm inte att fråga de som jobbar där om deras fisk och skaldjur är producerad och fångad på ett hållbart sätt. Lär dig mer om miljövänliga inköp av fisk och skaldjur i Fiskeguiden, framtagen av WWF.

2

Handla ansvarsfullt


Köp inte smycken eller andra produkter som tillverkas av korall, sköldpaddsskal eller annat marint liv.

3

Minska plastanvändningen


Plast i haven är ett jätteproblem som hotar liv både i och i närheten av haven. Minska din plastanvändning genom att istället köpa återanvändbara produkter såsom påsar, sugrör och tops.

Visa alla tips

4

Fråga på restaurang

När du går till en restaurang, fråga om deras fisk och skaldjur är producerad och fångad på ett hållbart sätt som inte stör ekosystem eller den biologiska mångfalden. Även om du inte äter fisk och skaldjur själv så är det bra att du frågar eftersom restaurangen förstår att det är något som är viktigt för deras kunder.

5

Fråga i affären

Fråga personalen i mataffärerna där du handlar om fisken och skaldjuren som de säljer är producerade och fångade på ett hållbart sätt. Även om du inte äter fisk och skaldjur själv så är det bra att du frågar för att affären ska förstå att det är viktigt.

6

Släng inte skräp i vattnet

Du slänger väl inte skräp i vattnet, eller hur? Bra! Om du ser någon som gör det – säg till! Läs på om vilka problem som skräp i vattnet bidrar till och berätta för de som skräpar ner.

7

Minska ditt avfall

En stor del av det avfall vi producerar på land hamnar till slut i havet. Agera medvetet och sträva mot att minska på ditt avfall, återvinn och återanvänd!

8

Använd återanvändbara sugrör

Använd återanvändbara sugrör. Således kan du bidra till att färre sugrör når havet och dess djurliv. Som företag borde du erbjuda återanvändbara sugrör och stoppa användandet av plastsugrör.

9

Återanvänd plastpåsar

Återanvänd dina plastpåsar eller ta med en egen tygkasse för att bära hem dina varor från matbutiken eller att slänga sopor i.

10

Undvik vissa produkter

Köp inte smycken eller andra produkter som tillverkas av korall, sköldpaddeskal eller annat marint liv.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 14?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 14?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.