10

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Läs på lättläst svenska

Grunden för ett hållbart samhälle är rättvis fördelning av resurser och möjlighet till ekonomisk, social och politisk påverkan i samhället. Globala målen kan beskrivas med orden ”ALLA SKA MED”. Mål 10 handlar just om det.

I ett jämlikt samhälle har alla lika rättigheter och möjligheter. Det spelar till exempel ingen roll vilket kön*, vilken etnicitet* eller religion man har eller hur gammal man är.

Ekonomisk utveckling har på senare tid varit positiv för många länder och fattigdomen har minskat. Men ändå har skillnaderna både inom och mellan länder ökat. Jämlikhet minskar risken för konflikter och ökar människors möjlighet att påverka utvecklingen av samhället.

Svåra ord

  • Kön: kvinna eller man.
  • Etnicitet: en grupp som har en gemensam kultur.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 10.1: Minska inkomstklyftorna

10.1 Minska inkomstklyftorna

Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

Läs mer
Ikon för delmål 10.2: Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Läs mer
Ikon för delmål 10.3: Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

Läs mer
Ikon för delmål 10.4: Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet

10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet

Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet.

Läs mer
Ikon för delmål 10.5: Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut

10.5 Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut

Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader och finansinstitut samt stärka genomförandet av sådana regleringar.

Läs mer
Ikon för delmål 10.6: Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner

10.6 Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner

Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska och finansiella institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, ansvarsskyldiga och legitima.

Läs mer
Ikon för delmål 10.7: Främja ansvarsfull och säker migration

10.7 Främja ansvarsfull och säker migration

Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.

Läs mer
Ikon för delmål 10.A: Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer

10.A Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer

Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, i enlighet med Världshandelsorganisationens avtal.

Läs mer
Ikon för delmål 10.B: Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna

10.B Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna

Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet med deras nationella planer och program.

Läs mer
Ikon för delmål 10.C: Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner

10.C Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner

Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

Läs mer

10.1.1

Growth rates of household expenditure or income per capita among the bottom 40 per cent of the population and the total population

10.2.1

Proportion of people living below 50 per cent of median income, by age, sex and persons with disabilities

10.3.1

Proportion of the population reporting having personally felt discriminated against or harassed within the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human rights law

10.4.1

Labour share of GDP, comprising wages and social protection transfers

10.5.1

Financial Soundness Indicators

10.6.1

Proportion of members and voting rights of developing countries in international organizations

10.7.1

Recruitment cost borne by employee as a proportion of yearly income earned in country of destination

10.7.2

Number of countries that have implemented well-managed migration policies

10.A.1

Proportion of tariff lines applied to imports from least developed countries and developing countries with zero-tariff

10.B.1

Total resource flows for development, by recipient and donor countries and type of flow (e.g. official development assistance, foreign direct investment and other flows)

10.C.1

Remittance costs as a proportion of the amount remitted


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Rapportera oschyssta


Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet.

2

Ordna aktiviteter för flyktingar eller migranter


Finns det flyktingar eller migranter där du bor? Du kan stötta integrationen genom att ordna olika aktiviteter tillsammans. Varför inte ett språkcafé för att hjälpa till med inlärningen av svenska språket?

3

Lär dig mer


Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

Visa alla tips

4

Öka kunskapen om utsatta grupper

Finns det utsatta grupper eller människor som blir orättvist behandlade i din närhet? Öka kunskapen om dessa grupper och deras situation. Skriv en insändare, ordna en demonstration eller gör en kampanj i sociala medier för att fler ska få veta vad som händer och för att förändra situationen!

5

Ordna möten mellan politiker och utsatta grupper

För att utsatta grupper ska få det bättre är det jätteviktigt att politiker har kunskap om gruppernas situation och satsar på att göra livet bättre för dem. Hör av dig till dina lokala politiker och be dem komma och träffa utsatta grupper för att få till ett samtal och öka kunskapen för gruppernas situation.

6

Stötta flyktingar och migranter där du bor

Finns det flyktingar eller migranter där du bor? Du kan stötta dem genom att ordna olika aktiviteter tillsammans. Varför inte ett språkcafé för att hjälpa dem öva på att prata svenska?

7

Få bättre koll på olika religioner och kulturer

Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap. Läs på om olika religioner och kulturer för att få en bättre kunskap om dem. Anordna en kulturafton med ett gäng kompisar där ni äter mat, tittar på film och lyssnar på musik från en annan kultur!

8

Höj rösten

Höj din röst mot alla typer av diskriminering du uppmärksammar i ditt land, din kommun, på din arbetsplats eller bland dina vänner. Alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysiska förmågor.

9

Lär dig mer

Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

10

Stötta politik

Stötta den politik som främjar social och ekonomisk integration i samhället.

11

Fika med någon som inte är som du

En dag i månaden kan du fika med någon som inte är som du och som kanske tillhör en annan etnicitet, religion, kultur eller åldersgrupp.

12

Respektera andra

Lär dig att respektera människor som kanske gör saker på ett annat sätt än du.

13

Motverka stereotyper

Motverka stereotyper och förutfattade meningar genom att skriva ett blogginlägg, en insändare som utmanar dem.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 10?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 10?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.