15

Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Läs på lättläst svenska

Hållbara ekosystem* och biologiskt mångfald* är grunden för vårt liv på jorden. Vi har en mycket svår och viktig uppgift för vår framtid. Vi ska kunna ge människor mat, energi, vatten, mineraler* och andra naturresurser utan att skada den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Ekosystem på land är skogar, våtmark och berg. I de systemen finns miljoner av olika livsformer*. Ekosystemen renar också luft och vatten. Att förstöra mark och hugga ner skog skapar problem och gör att växthusgaser ökar. Det är farligt för både klimatet och djuren. Visste du att vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år?

Vi är alla en del av jordens ekosystem. Alla spelar en viktig roll för att ha kvar miljöer där människor, djur och växter kan fortsätta leva.

Svåra ord

  • Ekosystem: olika system i naturen som hänger ihop till exempel djur och växter, eller människor och djur och så vidare.
  • Biologisk mångfald: att det finns många olika sorters djur och växter.
  • Mineraler: viktiga ämnen som järn, koppar och guld. Vi människor behöver också mineraler för att våra kroppar ska fungera, till exempel magnesium, järn och zink.
  • Livsformer: olika typer av liv på jorden.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 15.1: Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Läs mer
Ikon för delmål 15.2: Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

Läs mer
Ikon för delmål 15.3: Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark

15.3 Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark

Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

Läs mer
Ikon för delmål 15.4: Bevara bergsekosystem

15.4 Bevara bergsekosystem

Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

Läs mer
Ikon för delmål 15.5: Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Läs mer
Ikon för delmål 15.6: Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser

15.6 Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser

Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

Läs mer
Ikon för delmål 15.7: Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter

15.7 Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter

Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.

Läs mer
Ikon för delmål 15.8: Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem

15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem

Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.

Läs mer
Ikon för delmål 15.9: Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.

Läs mer
Ikon för delmål 15.A: Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald

15.A Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald

Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Läs mer
Ikon för delmål 15.B: Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog

15.B Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog

Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

Läs mer
Ikon för delmål 15.C: Bekämpa tjuvjakt och illegal handel

15.C Bekämpa tjuvjakt och illegal handel

Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.

Läs mer

15.1.1

Forest area as a proportion of total land area

15.1.2

Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered by protected areas, by ecosystem type

15.2.1

Progress towards sustainable forest management

15.3.1

Proportion of land that is degraded over total land area

15.4.1

Coverage by protected areas of important sites for mountain biodiversity

15.4.2

Mountain Green Cover Index 15.5.1 Red List Index

15.6.1

Number of countries that have adopted legislative, administrative and policy frameworks to ensure fair and equitable sharing of benefits

15.7.1

Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly trafficked

15.8.1

Proportion of countries adopting relevant national legislation and adequately resourcing the prevention or control of invasive alien species

15.9.1

Progress towards national targets established in accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020

15.A.1

Official development assistance and public expenditure on conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems

15.B.1

Official development assistance and public expenditure on conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems

15.C.1

Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly trafficked


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Öppna hotell


Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär i din trädgård.

2

Ät vegetariskt


Att äta vegetariskt hjälper den biologiska mångfalden. Om du äter kött kan du fråga efter naturbeteskött – det är kött som kommer från djur som betat i de svenska hagmarkerna. Då hjälper du både insekter, blommor och fåglar.

3

Köp certifierat och ekologiskt


Se till att köpa certifierat och ekologiskt när du konsumerar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.

Visa alla tips

4

Sätt upp en fågelholk

Hjälp fåglarna genom att sätta upp en fågelholk i din trädgård.

5

Undvik turistattraktioner med djur

Undvik turistattraktioner med levande vilda djur när du är på semester, som exempelvis elefantridning eller tigerklappning.

6

Köp FSC-märkt

Köp trä- och pappersprodukter med FSC-märkning. FSC-märkning tar hänsyn till miljövärden och ser till att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.

7

Använd ekologiskt gödningsmedel

Använd ekologiskt gödningsmedel och avstå från användningen av giftiga preparat som skadar jorden.

8

Stopp på papper i brevlådan

Sätt upp en “Ingen Reklam”-skylt på dörren och försök att få så lite papper i brevlådan som möjligt, till exempel räkningar eller kontoutdrag. Mindre papper gör att mindre skog går åt.

9

Undvik att skriva ut papper

När du ska skriva ut något, fundera en extra gång på om det är värt det. Kanske kan du bara skriva ner det i ett anteckningsblock istället, eller skriva ner det på datorn eller i mobilen?

10

Släng skräp på rätt ställen

Du skulle ju aldrig slänga skräp på marken utan du slänger alltid ditt skräp i en papperskorg. Men det kan vara viktigt om att bli påmind om det ibland. Och om du ser någon som slänger sitt skräp någon annanstans än i en papperskorg: säg till!

11

Plantera ett träd

Gör det till en tradition att plantera ett träd varje år. Plantera trädet där du bor, vid din skola eller någon annanstans. Utmana dina kompisar att göra samma sak.

12

Undvik att använda bekämpningsmedel

Försök att undvika att använda bekämpningsmedel när du ska odla eller plantera något. Bekämpningsmedel är dåligt för jorden och leder till minskad biologisk mångfald. Det mesta går alldeles utmärkt att odla helt utan bekämpningsmedel, så läs på om vad du kan göra istället!

13

Köp inte produkter som är testade på djur

Kolla på etiketterna på grejerna du köper — är de testade på djur (vilket mest gäller smink, mat, medicin med mera)? När du undviker att köpa djurtestade produkter bidrar du till biologisk mångfald samtidigt som du säger nej till oschysst behandling av djur.

14

Adoptera ett husdjur

Planerar du att skaffa ett husdjur? Fundera på om du kan adoptera ett djur som behöver hjälp istället för att köpa ett.

15

Se över dina dagliga beslut

Se över dina dagliga beslut. Är företagen du köper dina varor ifrån involverade i metoder som skadar miljön? Är varor du köper och konsumerar skadliga för miljön? Kan du återvinna mer i din vardag?

16

Håll koll på olaglig vildmarkshandel

Köp inte produkter som tagits fram genom olaglig vildmarkshandel. Här är en lista på djur som riskerar att utrotas på grund av illegal handel: https://wildfor.life/the-campaign

17

Kräv återvinningsstationer

Kräv att din kommun erbjuder återvinningsstationer för att slänga skräp på ett hållbart och energisnålt sätt som inte skadar miljön. Nästan 90% av världens elektronikavfall och närmare 19 miljarder dollar går till illegal handel eller dumpas och skadar miljön.

18

Uppmana nära och kära

Uppmana dina nära och kära till att lära sig mer om miljö och hållbarhet.

19

Bidra till att bevara utrotningshotade arter

Stöd insatser som syftar till att bevara och skydda utrotningshotade arter och samtidigt ger arbetsmöjligheter i lokalsamhället.

20

Bli en stadsodlare

Delta i ett projekt för stadsodling – urban farming – och odla grödor även fast du bor i en stad.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 15?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 15?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.