1

Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Läs på lättläst svenska

Fattigdom betyder mer än att inte ha pengar. Det handlar också om att inte ha frihet, inte kunna påverka*, inte vara frisk, inte ha utbildning eller att inte känna sig trygg. I dag är 1,3 miljarder människor fattiga och hälften av dem är under 18 år.

Flera tusen människor dör varje dag för att de inte har mat, för att de inte kan få vård när de är sjuka, för att det är krig och våld och för att de inte har rent vatten. Sedan år 2000 har den extrema fattigdomen* minskat till hälften, men fortfarande är cirka 700 miljoner människor extremt fattiga idag. Mål 1 handlar om att man ska ta bort all fattigdom. Alla människor ska få ha ett bra och tryggt liv.

Svåra ord

  • Att påverka: att ha möjlighet att vara med och bestämma.
  • Extrem fattigdom: att leva på mindre än 1,9 USD/dag (cirka 19 kronor).

Hur går det för målet?

Fattigdomen i världen har minskat kraftigt de senaste decennierna, men trots det kommer världen enligt nuvarande prognoser inte att nå målet att utrota fattigdomen till år 2030. Över hälften av alla fattiga människor i världen lever i Afrika söder om Sahara.

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 1.1: Utrota den extrema fattigdomen

1.1 Utrota den extrema fattigdomen

Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag*.

*År 2015 var gränsen för extrem fattigdom 1.25 USD/dag. Siffran har sedan dess justerats till 1.90 USD/dag.

Läs mer
Ikon för delmål 1.2: Minska fattigdomen med minst 50 %

1.2 Minska fattigdomen med minst 50 %

Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Läs mer
Ikon för delmål 1.3: Inför sociala trygghetssystem

1.3 Inför sociala trygghetssystem

Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grund- skydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

Läs mer
Ikon för delmål 1.4: Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser

1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser

Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, till- gång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Läs mer
Ikon för delmål 1.5: Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

Till 2030 bygga upp mot- ståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.

Läs mer
Ikon för delmål 1.A: Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning

1.A Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning

Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att avskaffa all form av fattigdom.

Läs mer
Ikon för delmål 1.B: Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv

1.B Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv

Upprätta sunda policy ramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom.

Läs mer

1.1.1

Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment status and geographical location (urban/rural)

1.2.1

Proportion of population living below the national poverty line, by sex and age

1.2.2

Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions

1.3.1

Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women, newborns, workinjury victims and the poor and the vulnerable

1.4.1

Proportion of population living in households with access to basic services

1.4.2

Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, with legally recognized documentation and who perceive their rights to land as secure, by sex and by type of tenure

1.5

By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters

1.5.1

Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population

1.5.2

Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)

1.5.3

Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies

1.a.1

Proportion of resources allocated by the government directly to poverty reduction programmes

1.a.2

Proportion of total government spending on essential services (education, health and social protection)

1.b.1

Proportion of government recurrent and capital spending to sectors that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable groups


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Engagera dig i en organisation


Engagera dig i en organisation som syftar till att sprida kunskap om orsakerna bakom fattigdom eller som på olika sätt arbetar med insatser för att minska fattigdomen i världen.

2

Handla hållbart


Köp Fairtrade-produkter och bidra till hållbar handel och att de som producerat det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete.

3

Sprid kunskap


Alla människor vet inte vilka möjligheter de har att få statlig hjälp när de har det svårt ekonomiskt. Ta reda på vilken statlig hjälp som finns till för att hjälpa människor i svåra situationer. Sprid kunskapen till alla du kan, så att de också kan sprida den vidare.

Visa alla tips

4

Organisera eller delta i en utbildning i entreprenörskap

Fler entreprenörer kan bidra till att minska fattigdomen runt om i världen – det gör att fler kan få jobb och en inkomst, och bidrar på det sättet till att minska fattigdomen. Bjud in lokala entreprenörer till din skola för att hålla en utbildning!

5

Organisera eller delta i en utbildning som lär dig en konkret färdighet

Att lära dig en ny färdighet gör att du blir mer rustad för att ge dig ut på arbetsmarknaden och få ett arbete. Bjud in personer från olika yrkesområden till din klass – eller till och med någons föräldrar – till din skola och låt dem hålla en kurs.

6

Lär dig mer om ekonomiska rättigheter, sparande och skuldhantering

Be din lärare att hålla en kurs om lagar och regler kring rätten till land och egendom, vilka lagar och regler som påverkar småföretag, ekonomi och mikrolån. Gör en personlig budget som gör att du får koll på hur mycket inkomster och utgifter du har.

7

Lär dig mer om ekonomiska rättigheter, sparande och skuldhantering

Gör research om eller gå en kurs i privatekonomi. Kolla upp vad som gäller kring rättigheter till land och egendom, vilka lagar och regler som påverkar småföretag, ekonomi och mikrolån. Se till att ha en personlig budget som gör att du får koll på hur mycket inkomster och utgifter du har.

8

Ta reda på vilka statliga program som finns som kan hjälpa människor som har det svårt

Alla människor vet inte vilka möjligheter de har att få statlig hjälp när de har det svårt ekonomiskt. Ta reda på vilken statlig hjälp som finns till för att hjälpa människor i svåra situationer. Sprid kunskapen till alla du kan, så att de också kan sprida den vidare.

9

Stöd insamlingar till människor som har det svårt

Många organisationer har insamlingar för människor som har det svårt och tar emot donationer i form av kläder, mat och annat. Du har säkert något hemma som du kan bli av med – bidra med det du kan! Gå ihop med andra från din skola eller klass och gör en gemensam insamling.

10

Få mer kunskap!

Läs på om de utmaningar och framgångar som sker inom den globala fattigdomsbekämpningen. Visste du till exempel att fattigdomen i världen har mer än halverats sedan 1990? Desto mer vi vet och sprider ordet, desto större är chanserna att målet uppnås.

11

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Det finns flera faktorer som leder till fattigdom, därför flera sätt att motverka fattigdom. Utbildning, sjukvård och tillgång till rent vatten är några av de faktorer som ger människor förutsättningar att styra sin framtid.

12

Välgörenhet vid födelsedagar

När du fyller år kan du uppmana släkt och vänner till att skänka pengar till en organisation du tycker om istället för att köpa födelsedagspresenter.

13

Handla fair trade

När du köper fair trade-produkter så bidrar du till hållbar handel och att de som tagit fram det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete.

14

Handla från affärer som skänker till välgörenhet

Köp kläder och andra produkter från affärer som skänker delar av sin vinst till välgörande ändamål.

15

Bli fadder

Bli fadder till ett barn så att barnet kan få tillgång till mat, utbildning och sjukvård.

16

Diskutera fattigdom

Skapa en diskussion om fattigdom genom att uppmärksamma ämnet i sociala medier.

17

Skänk till behövande

Om du kan, ge något till människor som tigger på gatan. Ett äpple, något att dricka, lite växelpengar eller bara ett leende är bättre än inget.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 1?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 1?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.