9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Uppdaterades senast den 18 oktober 2022

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Läs på lättläst svenska

I samhällen som har en positiv utveckling, är en stabil* infrastruktur* mycket viktig. Vi måste ha mer hållbar industri och infrastruktur för att lättare ta hand om framtidens problem.

Nya idéer och teknologisk utveckling är grunden för hållbara sociala, ekonomiska och ekologiska lösningar. På detta sätt skapas nya marknader och nya jobb som bidrar till en effektiv och jämlik* användning av resurser. Det är viktigt med hållbar industri, forskning och teknik för en hållbar utveckling.

Svåra ord

  • Innovation: att upptäcka något nytt, en ny idé.
  • Stabil: stadig. Motsatsen till instabil eller labil.
  • Infrastruktur: system av transport för saker och personer, energi och information.
  • Jämlik: alla människor ska vara lika mycket värda. Motsatsen till ojämlik.

Hur går det för målet?

Här kan du se statistik kring några av de indikatorer som används för att mäta hur målet uppnås.

Delmål

Ikon för delmål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Läs mer
Ikon för delmål 9.2: Främja inkluderande och hållbar industrialisering

9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering

Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade länderna.

Läs mer
Ikon för delmål 9.3: Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader

9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader

Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader.

Läs mer
Ikon för delmål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Läs mer
Ikon för delmål 9.5: Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.

Läs mer
Ikon för delmål 9.A: Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer

9.A Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer

Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling.

Läs mer
Ikon för delmål 9.B: Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri

9.B Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri

Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna, inklusive genom att säkerställa en gynnsam policymiljö för exempelvis industriell diversifiering och förädling av råvaror.

Läs mer
Ikon för delmål 9.C: Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

9.C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

Väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet i de minst utvecklade länderna senast 2020.

Läs mer

9.1.1

Proportion of the rural population who live within 2 km of an all-season road

9.1.2

Passenger and freight volumes, by mode of transport

9.2.1

Manufacturing value added as a proportion of GDP and per capita

9.2.2

Manufacturing employment as a proportion of total employment

9.3.1

Proportion of small-scale industries in total industry value added

9.3.2

Proportion of small-scale industries with a loan or line of credit

9.4.1

CO2 emission per unit of value added

9.5.1

Research and development expenditure as a proportion of GDP

9.5.2

Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants

9.A.1

Total official international support (official development assistance plus other official flows) to infrastructure

9.B.1

Proportion of medium and high-tech industry value added in total value added

9.C.1

Proportion of population covered by a mobile network, by technology


Snabba tips

Här är några snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet.

1

Hjälp till med hjälp av teknik


Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå Globala målen! Använd dina kunskaper för att uppnå och främja något av Globala målen. Oavsett om det är att bistå en organisation med deras hemsida eller skapa en film om ett problem du är passionerad för.

2

Skänk bort gamla prylar


Att vi uppgraderar våra tekniska prylar är vanligt, men ofta så fungerar de gamla prylarna fortfarande. Skänk bort de saker du inte använder längre, eller se till att de återanvänds.

3

Investera i en hållbar infrastruktur


Om du arbetar på ett företag, tänk på att investera i en hållbar infrastruktur, en plats där dina kollegor kan arbeta i en säker och trivsam miljö och att den lokala miljön inte tar skada.

Visa alla tips

4

Använd din teknikkunskap

Är du intresserad av teknik? Använd dina kunskaper för att uppnå och främja något av de Globala målen. Oavsett om det är att bistå en organisation med deras hemsida, starta ditt egna företag med fokus på hållbarhet eller skapa en film om ett problem du är passionerad för. Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå de Globala målen!

5

Investera i motståndskraftig infrastruktur

Om du arbetar på ett företag, tänk på att investera i en motståndskraftig infrastruktur, en plats där dina kollegor kan arbeta i en säker och trivsam miljö, och att den lokala miljön inte tar skada.

6

Släng inte, skänk bort

Att vi uppgraderar våra tekniska prylar är vanligt, men ofta så funkar de gamla prylarna fortfarande. Skänk bort de prylar du inte använder längre, eller se till att de återanvänds.

7

Arrangera ett telefonevent

Bjud in människor till ett event där de kan skänka sina oanvända gamla mobiltelefoner till de som behöver dem. Samtidigt kan du passa på att öka kunskapen om de runt en till en och en halv miljard människor på jorden som inte har tillgång till grundläggande kommunikationsmöjligheter.


Frågor och svar

Hur går det för världens länder att genomföra mål 9?

Hur går det för Sverige att genomföra mål 9?

Ikon för Globala målen. En cirkel med sjutton delar i olika färger.
Logotyp för Bli målmedveten

#BliMålmedveten

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

Gör testet nu

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.