Rensa

Global snabbkoll

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

60 minuter

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att få en kort introduktion till samtliga 17 Globala mål för hållbar utveckling.

Metod

Att använda hemsidor och verktyg som på olika sätt presenterar de Globala målen för hållbar utveckling.

Diskussionsfrågor:

Arbeta i par. Gå in på samtliga adresser ovan och svara på följande frågor:

  • Vad lärde ni er?
  • Vilken presentation tyckte ni bäst om? Motivera ert svar.
  • Sammanfatta i tre meningar vad Globala målen för hållbar utveckling handlar om.

Fördjupning

  • Vilket/vilka globala mål tror du kommer att påverka ditt liv mest i framtiden?

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.