Global snabbkoll

Målgrupp:

Högstadiet/Gymnasiet

Syfte:

Att få en kort introduktion till samtliga 17 Globala mål för hållbar utveckling.

Metod:

Att använda hemsidor och verktyg som på olika sätt presenterar de Globala målen för hållbar utveckling.

Tid:

60 min

Länkar till mer information om de Globala målen för hållbar utveckling:

Diskussionsfrågor:

Arbeta i par. Gå in på samtliga adresser ovan och svara på följande frågor:

  • Vad lärde ni er?
  • Vilken presentation tyckte ni bäst om? Motivera ert svar.
  • Sammanfatta i tre meningar vad Globala målen för hållbar utveckling handlar om.

Fördjupning:

  • Vilket/vilka globala mål tror du kommer att påverka ditt liv mest i framtiden?

 


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »