Film från Uganda: Värdegrund i skolan och i samhället

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att eleverna får inblick i, och kan identifiera sig med, unga människors livssituation i andra delar av världen – i det här fallet Uganda. Syftet är också att ge eleverna tillfälle att reflektera över sin egen skolas, och sitt samhälles, värdegrund.

OBS: Filmen är på engelska och är inte textad

Metod

Låt eleverna se filmen.

När eleverna sett filmen, dela in dem mindre grupper och be dem därefter skapa egna ”skyltar”eller en Powerpoint som representerar deras syn på sitt samhälles och sin skolas värdegrund.

Be också eleverna att, i sin grupp, diskutera och jämföra skyltarna i filmen från Uganda respektive de skyltar de själva skrivit.

Övningen finns att skriva ut som pdf längst upp.

Diskussionsfrågor

  • Vilka likheter finns?
  • Vilka är de största skillnaderna?
  • Vad tror du att skillnaderna kan bero på?
  • Vad känner du till om Uganda?
  • Samla eleverna och låt grupperna visa sina skyltar eller Powerpoint för varandra och diskutera frågeställningarna ovan.

Film

Filmen är gjord av Frida Engström från Blåklintskolan i Mjölby, under en av Globala Skolans ”globala resor” till Uganda 2012. Flickan som pratar i filmen heter Amina Nakiryowa och är/var elev på Ngugulo Primary School.

 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.