Lätt svenska: Bananas

Tidsåtgång

60 minuter

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att väcka elevernas intresse för och öka kunskapen om ekologisk odling och rättvis handel.

Metod

Diskussionsuppgift. Studiebesök.

Instruktion

1. Introducera och förklara begreppen:

  • Ekologisk odling
  • Fairtrade, rättvisemärkt och rättvis handel.

2. Visa Naturskyddsföreningens youtubeklipp och använd studiematerialet på fairtrade.se.

3. Samtala parvis eller i grupper.

4. Gör ett studiebesök tillsammans till affären. Titta på kaffepaket, te, kakao, choklad och frukt.

  • Varifrån kommer varorna?
  • Finns det en skillnad i pris? Varför i så fall?
  • Vad kan få dig att handla mer ekologiskt och rättvisemärkt?
  • Diskutera de här frågorna i klassrummet. Diskutera för- och nackdelar med att handla mer ekologiskt och rättvisemärkt?

Fördjupningsmaterial

  • “Byt till eko” – Naturskyddsföreningen på youtube.
  • SFI-materialet “Handla hållbart?”. Finns att beställa eller ladda ner.
  • Fairtrades webbplats.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.