Är allt hållbar utveckling?

Syfte:

Att genom bilder lyfta fram att vi alla lägger olika värden i begreppen hållbarhet och utveckling.

Metod:

Gruppdiskussion med eventuell förlängning.

Tid:

30-60 min.

Beskrivning:

Sätt eleverna i smågrupper om 3-5 personer runt ett blädderblocksblad. Varje grupp får en hög med bilder (ladda ned dem här). Be eleverna rita upp en matris där hållbarhet står på ena axeln och utveckling på den andra. Förtydliga med hög och låg men säg inte så mycket om vad begreppen egentligen betyder.

Be en person i varje grupp dra en bild, beskriv vad den ser. Personen ska sedan placera ut sin bild på pappret och argumentera för varför den lägger den på en viss plats. De andra i gruppen ska sedan kommentera och diskutera. Målet är att gruppen ska vara överens innan nästa person drar en bild och gör samma sak. Detta upprepas tills läraren vill samla ihop diskussionen.

Lyft upp några av bilderna på tavlan och låt flera grupper visa hur de placerat bilden och varför.

Förhoppningsvis visar det sig att man inom och mellan grupper tänkt olika kring vad som är hög utveckling kontra låg utveckling, vad som står för hög hållbarhet kontra låg hållbarhet. Ofta känner grupperna att de behöver veta mer för att kunna ta ställning. Ett utmärkt tillfälle för en fördjupningsuppgift.


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »