Vad händer om vi inte uppnår Globala målen?

Vad händer om vi inte uppnår Globala målen?

Agenda 2030 och Globala målen är inte juridiskt bindande, utan ett frivilligt åtagande som alla FN:s medlemsländer förbundit sig till. Det betyder att inget land eller regering kan straffas om målen inte uppnås till 2030. Därför är den politiska viljan och engagemanget från samhällets alla delar väldigt viktigt för att målen ska bli verklighet.

Gemensamma strategier och mål har visat sig vara ett kraftfullt sätt att uppmuntra och driva på förändringar, även om de inte är juridiskt bindande. Genom gemensamma målsättningar skapas möjligheter att planera, genomföra och mäta förändring inom nödvändiga områden. Det är de tidigare Millenniemålen ett bevis på.

Globala målen förenar oss i en gemensam handlingsplan för en bättre och mer rättvis värld – men vi behöver snabba och hållbara lösningar för att nå målen till år 2030. Annars riskerar vi att skapa en ohållbar värld för både oss och kommande generationer.

« Se alla frågor och svar

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.