Hur togs Globala målen fram?

Framtagandet av Agenda 2030 och Globala målen har letts av FN:s 193 medlemsländer. Processen som resulterade i Globala målen är den mest transparenta och inkluderande processen i FN:s historia. Konsultationer, globala upprop och breda diskussioner har förts i öppenhet längs hela processen – och aldrig tidigare har så många varit delaktiga i en process för globalt beslutsfattande.

Representanter från regeringar, näringslivet, civilsamhället och experter från hela världen var deltog i processen, och över 10 miljoner människor gav sin röst genom MyWorld2015.

Fram till år 2030 kan du fortsätta vara med och göra din röst hörd gällande Globala målen i MyWorld2030.

« Se alla frågor och svar

×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.