Rensa

Hur togs Globala målen fram?

2017-10-04
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Framtagandet av Globala målen och Agenda 2030 har letts av FN:s 193 medlemsländer. Den transparanta processen som ledde fram till Globala målen är unik i FN:s historia. Den har genomförts tillsammans med representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället över hela världen, och 10 miljoner människor gav sin röst genom MyWorld2015.

Fram till år 2030 kan du göra din röst hörd gällande Globala målen i MyWorld2030.

« Se alla frågor och svar