Hur togs Globala målen fram?

Framtagandet av Agenda 2030 och Globala målen har letts av FN:s 193 medlemsländer. Processen som resulterade i Globala målen är den mest transparenta och inkluderande processen i FN:s historia. Konsultationer, globala upprop och breda diskussioner har förts i öppenhet längs hela processen – och aldrig tidigare har så många varit delaktiga i en process för globalt beslutsfattande.

Representanter från regeringar, näringslivet, civilsamhället och experter från hela världen var deltog i processen, och över 10 miljoner människor gav sin röst genom MyWorld2015.

Fram till år 2030 kan du fortsätta vara med och göra din röst hörd gällande Globala målen i MyWorld2030.

« Se alla frågor och svar

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.