Hur går det för Sverige att genomföra Globala målen?

Hur går det för Sverige att genomföra Globala målen?

Globalt sett ligger Sverige i framkant i genomförandet av Globala målen. I Sustainable Development Reports rankning över vilka länder som kommit längst har Sverige kommit etta flera år sedan målen antogs 2015. Men trots det finns stora utmaningar och mycket arbete kvarstår för att målen ska bli verklighet i Sverige.

Agenda 2030-delegationens rapport från 2017 kartlägger Sveriges förutsättningar och identifierar sex områden som behöver prioriteras i Sverige:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara städer
  • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
  • Hållbara och hälsosamma livsmedel
  • Stärkt kunskap och innovation

Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för Sveriges uppföljning av Globala målen och Agenda 2030. På SCB:s hemsida kan du få den senaste statistiken för hur det går för Sverige inom alla 17 mål.

« Se alla frågor och svar

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.