Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

För att Global målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

I Sveriges regering har Per Bolund, miljö- och klimatminister, och Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, ett särskilt ansvar för att leda arbetet med Agenda 2030 och Globala målen. Gabriel Wikström har utsetts till nationell samordnare för Globala målens genomförande i Sverige.

Här kan du läsa mer om regeringens arbete med målen.

« Se alla frågor och svar

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.