Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

I Sverige är det regeringen som har det yttersta ansvaret för genomförandet av Globala målen. Men för att målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – företag, civilsamhälle, offentlig sektor, forskarsamhället och enskilda individer – inkluderas. Globala målen är till för alla och därför måste alla delta i genomförandet för att vi ska lyckas!

I Sveriges regering är alla statsråd ansvariga för genomförandet inom sina respektive ansvarsområden. Två statsråd har ett särskilt ansvar för att leda arbetet med Agenda 2030 och Globala målen; Per Bolund, miljö- och klimatminister, och Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete. Regeringen har även utsett Gabriel Wikström till nationell samordnare för målens genomförande i Sverige.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Globala målen – både i det nationella genomförandet och i sitt bidrag till det globala genomförandet.

Här kan du läsa mer om regeringens arbete med Globala målen och Agenda 2030.

« Se alla frågor och svar

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.