Rensa

Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

2017-10-04
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

För att Global målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

I Sveriges regering har Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, ett särskilt ansvar för att leda arbetet med Agenda 2030 och Globala målen. Här kan du läsa mer om regeringens arbete med målen.

« Se alla frågor och svar