Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

I Sverige är det regeringen som har det yttersta ansvaret för genomförandet av Globala målen. Men för att målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – företag, civilsamhälle, offentlig sektor, forskarsamhället och enskilda individer – inkluderas. Globala målen är till för alla och därför måste alla delta i genomförandet för att vi ska lyckas!

I Sveriges regering är alla statsråd ansvariga för genomförandet inom sina respektive ansvarsområden. Två statsråd har ett särskilt ansvar för att leda arbetet med Agenda 2030 och Globala målen; Per Bolund, miljö- och klimatminister, och Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete. Regeringen har även utsett Gabriel Wikström till nationell samordnare för målens genomförande i Sverige.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Globala målen – både i det nationella genomförandet och i sitt bidrag till det globala genomförandet.

Här kan du läsa mer om regeringens arbete med Globala målen och Agenda 2030.

« Se alla frågor och svar

×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.