Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

2017-10-04
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men bistånds- och klimatminister Isabella Lövin och civilminister Ardalan Shekarabi har ett särskilt ansvar för att leda arbetet. Regeringen har utsett Agenda 2030-delegationen för att stödja och stimulera det svenska arbetet, och föreslå en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande.

För att Global målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

« Se alla frågor och svar