Mänskliga rättigheter och Globala målen

De mänskliga rättigheterna och Globala målen är två milstolpar i mänsklighetens historia. Hur hänger Globala målen och de mänskliga rättigheterna ihop?

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är en milstolpe i mänsklighetens historia. Globala målen grundas i de mänskliga rättigheterna och målen kan endast att uppnås om principerna om deltagande, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering respekteras. Mänskliga rättigheter erbjuder vägledning för genomförandet av Globala målen för hållbar utveckling. På samma sätt kan Agenda 2030 och Globala målen bidra till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

För att uppmärksamma 70-årsjubileet av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter har UNDP i Sverige utvecklat en visuell guide som illustrerar kopplingen mellan de mänskliga rättigheterna för de 17 globala målen. Hur hänger Globala målen och de mänskliga rättigheterna ihop? Lär dig mer här!

Material finns även tillgängligt på engelska.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.