Mat och klimat – utmaningar för framtiden

Klimatet förändras i snabb takt och behovet av att förändra maten vi äter såväl som sättet vi odlar mat på är stort. Därför riktar vi idag på Världslivsmedelsdagen (World Food Day) ljuset mot sambanden mellan mat och klimat.

Ungefär 70% av de människor som lever i fattigdom livnär sig på småskaligt jordbruk och fiske, det motsvarar ca 1 miljard människor. Denna grupp drabbas särskilt hårt av klimatförändringarnas konsekvenser, som bland annat leder till långa perioder av torka, oregelbundna regnperioder och allt fler väderrelaterade katastrofer, såsom kraftiga stormar eller översvämningar. Det här är i sin tur konsekvenser som påverkar möjligheten till jordbruk och fiske, och som kan leda till missväxt och svält för de mest utsatta.

För att vi ska ha en chans att uppnå Mål 2, säkerställa att alla människor har tillgång näringsrik mat, måste vi förändra vårt sätt att producera mat och anpassa det efter klimatet. Mål 2 innehåller också delmål om att fördubbla det globala jordbrukets produktivitet liksom att fördubbla inkomster för småskaliga jordbrukare, med särskilt fokus på kvinnor och ursprungsbefolkningar. Världsbanken uppskattar att afrikanska kvinnor producerar 60–80 procent av all mat som konsumeras lokalt på kontinenten. Utan ökade satsningar på småskaliga jordbrukares förmåga att anpassa sin produktion efter klimatförändringarna kommer dessa mål bli svåra att uppnå.

För att nå de Globala målen måste vi förstå att klimatet och produktionen av mat ömsesidigt påverkar varandra. Mål 2, ingen hunger, och Mål 13, att bekämpa klimatförändringar, kräver stora gemensamma resurser för att vi ska nå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling där ingen lämnas på efterkälken.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.