Mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en än större andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.

Delmål för mål 7

 • 7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
 • 7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
 • 7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
 • 7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.
 • 7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Klicka här för att läsa mer om mål 7 på engelska.


Visa alla indikatorer för mål 7


Tips för mål 7

 • Spara elektricitet genom att koppla samman dina elektronikapparater till en strömkabel för att kunna stänga av alla apparater, även din dator – när de inte används.
 • Stäng av lampor när du inte använder dem.
 • Genom att isolera på platser där varm luft läcker i dörrar och fönster gör du din energianvändning mer effektiv.
 • Spara energi genom att justera din termostat, varmare på vintern och kallare på sommaren.
 • Ersätt gammal elektronik med energieffektiva modeller och glödlampor.
 • Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus! Det kommer även hålla din elräkningen nere.
 • Were excited to announce that the new investments at thehellip
 • Today is WorldToiletDay Did you know 45 billion people stillhellip
 • 1 in 3 people dont have access to working toiletshellip
 • 892 million people still go to the toilet in thehellip
 • Today is WorldAIDSDay We need you to show your supporthellip
 • Be outraged this HumanRightsDay in the fight for Peace Justicehellip