Blir världen bättre? - succéboken i helt nyskriven upplaga

Boken Blir världen bättre? har sedan 2005 spridits i mer än 70.000 exemplar till skolor, organisationer och privatpersoner. Nu kommer en helt nyskriven och uppdaterad version.

Den är författad av samma huvudförfattare som förra gången, Staffan Landin. Den nya upplagan innehåller ny fakta om den globala utvecklingen, en oväntat stark utveckling i Afrika söder om Sahara samt nya kapitel om hållbar utveckling och hotet från den globala utvecklingen.

Dessutom kan du läsa hur det gick för Millenniemålen som skulle nås fram till år 2015, hur långt kom vi, vilka mål nåddes och vilka områden gick för långsamt. Dessutom kan du läsa om de nya Globala målen för hållbar utveckling, som tog över efter millenniemålen 1 januari 2015.

Boken kan beställas utan kostnad i enstaka exemplar eller upp till 6 klassuppsättningar, via länken nedan. Lärare kan också med fördel ta del av bokens skolsidor, skapade av Den Globala Skolan i samarbete med UNDP.

 

 

4böcker

  • mondaymotivation We were born to unite with our fellow menhellip
  • Yesterday in Mexico hundreds of volunteers turned out as parthellip
  • Goal3 promises Universal Health Coverage That means that by 2030hellip
  • 2016 is almost over and what a divisive year itshellip
  • Merry Christmas! Thank you to EVERYONEwho has worked tirelessly tohellip
  • We want to teach ALL children about the GlobalGoals andhellip