UNDP:s vårgala – En målmedveten kväll

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för hållbar utveckling världen över. I Sverige vill vi mobilisera kraft, ledarskap och partnerskap för att driva utvecklingen framåt, och i synnerhet arbetet med att uppnå de Globala målen!

Den 17 april 2018 anordnas för första gången UNDP:s vårgala: En målmedveten kväll – för att lyfta det arbete som görs för Globala målen runt om i Sverige och dela ut pris till initiativ som bidrar till målens genomförande.

Priser kommer att delas ut i fem kategorier:

Bästa kommunikation

Priset går till det initiativ som genomfört den mest kreativa och effektiva kommunikationsaktiviteten för att öka medvetenhet och kunskap om de Globala målen.

Bästa innovation

Priset går till det initiativ som bäst bidrar till de Globala målens genomförande genom uppfinningsrik och nytänkande teknik, arbetssätt, tjänst eller produkt.

Bästa partnerskap

Priset går till det initiativ som på det mest verkningsfulla sätt sammanför olika aktörer i samhället för att främja och accelerera genomförandet av de Globala målen.

Bästa inkludering

Globala målens ledord är: Leave no one behind. Priset går till det initiativ som bäst bidragit till att stärka och inkludera en eller flera utsatta eller marginaliserade grupper i samhället.

Bästa engagemang

Priset går till den individ som på ett inspirerande sätt visat ett brinnande personligt engagemang och handlingskraft i arbetet med att sprida kunskap om de Globala målen eller på annat sätt bidragit till Globala målens genomförande.

Galan kommer att äga rum i Stockholm den 17 april. Ministrar, representanter från FN, artister och de tre kandidater som går vidare till omröstning inom varje priskategori kommer att delta på galan.

Håll utkik på globalamålen.se och i våra sociala medier för mer information:

Om Globala målen

Om UNDP

Hur bedöms bidragen?

Vad vinner man?

OM UNDP:S VÅRGALA

Nomineringskampanjen där allmänheten uppmanades att nominera sina egna eller andra initiativ är nu avslutad.

Nu kommer en utomstående jury att ta beslut om tre kandidater inom varje priskategori som går vidare till en omröstning där allmänheten utser de slutgiltiga vinnarna.

Juryn består av:

Kajsa B Olofsgård - Sveriges Ambassadör för 2030-agendan

Marie Dahllöf – Generalsekreterare Postkodstiftelsen

Mats Djurberg – Generalsekreterare Unescorådet

Katinka Michall – UNDP:s Informatör för Globala målen

Jakob Trollbäck – Grundare Trollbäck + Company som utvecklade designen för Globala målen

Niklas Adalberth – Grundare av Norrsken Foundation och Norrsken House

Sofia Svarfvar – Policysamordnare för Agenda 2030, Concord

Rosaline Marbinah – Ordförande för LSU

Det är du som avgör! Kandidaterna inom varje priskategori går vidare till omröstning. Röstningen sker på globalamålen.se och pågår mellan den 12-31 mars, missa inte din chans att påverka


UNDP:s vårgala – En målmedveten kväll arrangeras av UNDP med stöd av Svenska PostkodStiftelsen

  • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
  • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
  • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
  • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
  • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
  • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip