COVID-19
och Globala målen

Färdplanen för mänskligheten kan komma att ritas om av pandemin

Den pågående coronapandemin har visat oss en ny värld, en värld där status quo inte längre existerar.

Miljontals människor har sedan pandemins utbrott upplevt hur den överväldigar våra kroppar, samhällen och ekonomier. Den har tvingat människor i världens alla hörn – friska som sjuka, fattiga som rika – att ompröva nästan varenda del av hur vi lever våra liv.

Trots det så har vi bara börjat uppleva omfattningen av effekterna av Covid-19. UNDP uppskattar att global mänsklig utveckling – ett mått som består av en kombination av utbildning, hälsa och levnadsstandard – kan minska under år 2020 för första gången sedan år 1990 då begreppet uppfanns och började mätas.

empty classroom
Idag får 60 procent av alla barn runt om i världen ingen utbildning på grund av nedstängningar till följd av COVID-19 – en dyster siffra som inte setts sedan 1980-talet.
Foto: UNDP Iraq/Alex Potter
"Världen har upplevt många kriser de senaste 30 åren, inklusive finanskrisen år 2007-2009. Varje kris har varit ett hårt slag mot mänsklig utveckling men totalt sett så har utvecklingen ändå gått framåt år för år. Covid-19, som slagit mot såväl hälsa och utbildning som jobb och arbeten, kan komma att bryta den trenden."
Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP

Agenda 2030

Globala målen brukar kallas mänsklighetens färdplan mot en hållbar utveckling. De omfattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling - den miljömässiga, sociala och ekonomiska - och om de nås till 2030 kommer de att bidra till stabilitet och välmående för varenda människa men även en välmående natur och planet.

Covid-19 har varit ett hårt bakslag för Globala målen som kan komma att få konsekvenser under många år framöver.

Pandemins effekter understryker dock en insikt som redan genomsyrar Globala målen; utmaningarna vi står inför inte kan hanteras isolerat utan måste lösas genom samarbete och med hänsyn till andra utmaningar.

Arbetare i skyddskläder pratar med kvinnor framför bostaden.
Arbetare informerar om COVID-19 och delar ut ett hygienpaket till en låginkomstfamilj i Bangladesh. UNDP, med stöd från DFID och regeringen i Bangladesh, lanserar ett program med $1.5 miljoner i finansering för nödhjälp till 50 000 fattiga familjer i städer i landet.
Foto: UNDP Bangladesh/Fahad Kaizer

Mål 1 – Ingen fattigdom

Snabb ekonomisk utveckling i Indien och Kina har lyft miljontals människor ur fattigdom, men trots det levde ändå 736 miljoner människor på mindre än 1.90 dollar om dagen år 2015.

Nu uppskattar Oxfam att krisen kan tvinga en halv miljard människor tillbaka in i fattigdom.

Det första av de globala målen, "Ingen fattigdom", är ett fundament för målen. Krisen har gjort detta mål mer utmanande, men skapar också en möjlighet att helt och hållet revolutionera utvecklingen.

Mål 2 – Ingen hunger

Antalet undernärda människor i världen har nästan halverats de senaste två decennierna. Enorma framsteg inom detta område har skett i Central- och Östasien, Latinamerika och Karibien. Trots detta var ändå hela 821 miljoner människor kroniskt undernärda år 2017.

Covid-19 har synliggjort de svagheter som finns i våra i globala försörjningskedjor för livsmedel och mat. I sårbara länder som Jemen, där 15.9 miljoner människor vaknar hungriga varje dag trots humanitära insatser, har ytterligare miljontals människor hamnat i nöd på grund av pandemin.

Mål 3 – God hälsa

Även före krisen var världen inte i fas för att att nå mål 3 om att säkerställa sjukvård för alla till år 2030.

De många framsteg som gjorts de senaste åren – minskad barn- och mödradödlighet, framgångar i kampen mot hiv/aids och en halvering av antalet dödsfall i malaria – är nu hotade och kan komma att drabbas av stora bakslag. Inte nödvändigtvis från coronaviruset i sig utan från avbrott i pågående vaccinationskampanjer.

Mål 4 – God utbildning

UNESCO uppskattar att runt 1.25 miljarder elever runt om i världen har berörts av de skolstängningar som införts under pandemin och UNDP uppskattar att 86 % av grundskolelever i utvecklingsländer just nu inte får någon utbildning.

Pandemin har återigen betonat den "digitala klyftan" och tillgången till internet, särskilt för människor som lever på landsbygden.

Om vi lyckas överkomma den digital klyftan uppskattar UNDP att antalet barn som för tillfället saknar tillgång till utbildning på grund av skolstängningar skulle minska med över två tredjedelar.

Mål 10 – Anständiga arbetsvillkor

Ungefär 1.6 miljarder människor arbetar i den informella ekonomin – det motsvarar hälften av den globala arbetskraften. Internationella arbetsorganisationen ILO rapporterar att dessa människor just nu är i omedelbar fara att bli av med sina arbeten och sin försörjning.

ILO rapporterar att mer än en av sex unga har förlorat jobbet sedan pandemin började och att de som fortfarande arbetar nu arbetar färre timmar.

Mål 16 – Starka institutioner

Sedan pandemin bröt ut har åtminstone 18 nationella val och omröstningar blivit uppskjutna. Ibland leder detta till ökad risk för oroligheter och våld. Regeringar, framförallt i bräckliga samhällen, är under enorm press att leverera digitala tjänster, sociala skyddsnät och skapa social sammanhållning samtidigt som mänskliga rättigheter och rättsstaten upprätthålls.

En medlem i Karbalas volontärnätverk levererar mat till en sårbar familj. Volontärnätverket bildades genom ett gemensamt program mellan UNV (United Nations Volonteers) och FN:s utvecklingsprogram UNDP och bidrar till att inspirera till mer volontärarbete genom små lokala projekt.
Foto: UNDP Iraq/Abdullah Dhiaa Al-deen
En man ger en fullpackad plastpåse till en kvinna över en tröskel.

En dubbelspiral

Vetenskapen har i åratal varnat för att avskogning, illegal djurhandel, och sjukdomar som överförs från djur till människor skulle komma att utlösa en okontrollerbar pandemi. Därför är det nu avgörande att investera i gröna ekonomier för att återställa balansen mellan människor och planeten samtidigt som länder återhämtar sig.

Globala målen och coronapandemin är sammanflätade likt en dubbelspiral och vi kan inte angripa dem var för sig.

Vi måste satsa på möjligheten att göra det "bättre"

För första gången på hundra år är hela världen fokuserad på ett gemensamt mål: att vinna kampen mot coronaviruset.

Att “gå tillbaka till det normala" är helt enkelt inte möjligt eftersom "det normala" var det som ledde oss till den situation vi nu befinner oss i. Den här krisen har visat hur djupt sammankopplade vi alla är med varandra och med vår planet. Pandemin tvingar oss att grundligt fundera kring våra värderingar och fokusera på utveckling som verkligen balanserar ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i linje med Agenda 2030 och Globala målen.

Genom samarbete och integrerade lösningar kommer vi kunna bygga en grönare och mer inkluderande framtid och nå Globala målen till år 2030

Kvinnor klipper tyg på ett bord.
Kinanata Sali Yaya tillverkar ansiktsmasker i sin ateljé i Centralafrikanska Republiken. "I varje problem så måste vi se en lösning", säger Kinnata. Hon har deltagit i Ezingo, ett projekt som UNDP driver för unga entreprenörer i Centralafrikanska Republiken.
Foto: UNDP Central African Republic/Yolanda Romero

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.