Bästa inkludering för Globala målen

 

Finalisterna till UNDPs vårgala har alla gjort något unikt för att bidra till de Globala målen och det är svenska folket som nominerat och utsett vinnarna!

Globala målens ledord är: Leave no one behind. Priset går till det initiativ som bäst bidragit till att stärka och inkludera en eller flera utsatta eller marginaliserade grupper i samhället.

Röstningen är nu avslutad och vinnarna koras på UNDPs vårgala den 17 april. Här kan du läsa mer om finalisterna:

 • Newcomers Youth

  Genom projektet Newcomers Youth bidrar RFSL Ungdom till inkludering och ökat välmående för unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl eller är nyanlända i Sverige genom att skapa trygga rum med juridisk rådgivning, workshops och sommarläger för en av samhällets mest utsatta grupper. Initiativets kärna är minskad ojämlikhet Globala målens princip ”Leave no one behind” som syftar till att inga människor ska lämnas utanför utvecklingen och att de mest utsatta måste nås först.

  Två frågor till Newcomers Youth

  På vilket sätt bidrar ert initiativ till Globala målen?
  Vi kämpar för mål 10 om minskad ojämlikhet varje dag. Att ha tillgång till ett rum där du får vara dig själv är något som många tar för givet. Men det rummet har inte funnits för våra medlemmar innan de kom till oss. De är och har varit utsatta ur flera aspekter. Vårt mål är att medlemmarna ska känna sig trygga, sedda och inspirerade hos oss samtidigt som vi informerar om rättigheter och ger stöd i att utkräva dessa. Det är vad jämlikhet handlar om för oss.

  Vad skulle det betyda för ert initiativ att vinna det här priset?
  Våra medlemmar skulle få en bekräftelse på att människor är villiga att lyssna på dem och vad de har för behov. Det skulle även vara ett kvitto på att vårt arbete uppskattas. Att vi behövs vet vi redan. Vår verksamhet betyder mycket för våra medlemmar och vi önskar att få finnas kvar så länge som efterfrågan finns. Att vinna priset för bästa inkludering skulle hjälpa oss att övertyga sponsorer och givare hur viktiga vi är för vår målgrupp och det svenska samhället. Och vi har bara börjat...

  Läs mer

  Rösta på Newcomers Youth

 • ÖppnaDörren

  Genom ÖppnaDörren skapar Axfoundation en folkrörelse av dörröppnare som hjälper till att snabba på utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden och i samhället genom initiativ som Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Svenska med baby och Kompisbyrån som förmedlat kontakt mellan fler än 27 000 personer – för ett öppnare Sverige.

  Två frågor till ÖppnaDörren

  På vilket sätt bidrar ert initiativ till Globala målen?
  Genom att hjälpa Sverige att ta tillvara på utlandsföddas kompetens bidrar vi med samhällsnytta, affärsnytta och individnytta som bidrar till en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

  Vad skulle det betyda för ert initiativ att vinna det här priset?
  Vi är redan väldigt stolta över att bara vara nominerade men det skulle betyda oerhört mycket att vinna. Det vore ett stort erkännande att den ideella sektorns arbete och enskilda individers engagemang för att uppfylla Globala målen och arbeta för ett öppet inkluderande samhälle lyfts fram. Folkrörelser kan förändra världen!

  Läs mer

  Rösta på ÖppnaDörren

 • Matcentralen

  Genom Matcentralen skapar Stockholms Stadsmission möjligheter för socialt och ekonomiskt utsatta människor att få tillgång till mat av hög kvalitet. Projektet ger även arbetsmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och bidrar till att minska matsvinn genom samarbete med flera företag inom livsmedelsbranschen. Initiativet är ett utmärkt exempel på ett projekt som bidrar till Globala målens tre dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

  Två frågor till Matcentralen

  På vilket sätt bidrar ert initiativ till Globala målen?
  Matcentralen arbetar för hållbar konsumtion, motverkar hunger och fattigdom, samt främjar inkludering, hälsa och välbefinnande. Via matcentralen kommer livsmedel som annars skulle ha slängts utsatta människor tillgodo. Matleveranser via grossistverksamheten ger de i akut utsatthet större mängd mat och mer varierad kost. Människor med små ekonomiska marginaler får handla och välja sin egen mat istället för att förlita sig på färdiga matkassar. Dessutom stärks människor via arbetsträning och de vägleds till egen försörjning.

  Vad skulle det betyda för ert initiativ att vinna det här priset?
  Stockholms Stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle för alla. Att få priset skulle betyda mycket för Stockholms Stadsmission och alla de som dagligen äter maten vi levererar, de som handlar hos oss, arbetar i verksamheten och även för de livsmedelsföretag som donerar sitt överskott. Det synliggör vårt arbete för inkludering av de mest utsatta grupperna i samhället. De som behöver det mest.

  Läs mer

  Rösta på Matcentralen

 • Hidden

Röstningen är nu avslutad. Tack till er alla som röstat!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.