Bästa partnerskap för Globala målen

 

Finalisterna till UNDPs vårgala har alla gjort något unikt för att bidra till de Globala målen och det är svenska folket som nominerat och utsett vinnarna!

Priset för bästa partnerskap går till det initiativ som på det mest verkningsfulla sätt sammanför olika aktörer i samhället för att främja och accelerera genomförandet av de Globala målen.

Röstningen är nu avslutad och vinnarna koras på UNDPs vårgala den 17 april. Här kan du läsa mer om finalisterna:

 • we_change

  We_change är en gymnasieturné med fokus på Globala målen som drivs av Fryshuset. Varje år samlar de ca 10 000 ungdomar runt om i Sverige. we_change erbjuder en mötesplats där ungdomar får möta och diskutera med politiker, företag och organisationer. Att mötas över generations- och sektorsgränser är en förutsättning för att nå Globala målen och ett centralt tema i hela agendan.

  Två frågor till we_change

  På vilket sätt bidrar ert initiativ till Globala målen?
  Vi ger unga - som är den generationen som kommer axla framtidens utmaningar - en trygg plattform att påverka, ifrågasätta och inspirera beslutsfattare i linje med Globala målen. Genom partnerskap möjliggör we_change ett gränsöverskridande samarbete som skapar en kraftfull plattform att driva förändring på riktigt.

  Vad skulle det betyda för er att vinna det här priset?
  Genom we_change samlas modiga aktörer som vanligtvis inte möter varandra med unga som sällan får delta. Priset skulle ge ett betydande erkännande till vikten av att möta unga och vikten att samarbeta över gränserna.

  Läs mer

  Rösta på we_change

 • Lärarfortbildningar om Globala målen

  Den globala skolan, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Universeum och Världskulturmuseet genomför tillsammans fortbildningar som ger lärare ny kunskap och verktyg för att utbilda sina elever om Globala målen. Samarbetet bygger på kunskapsförmedling där aktörernas olika roller och kompetenser kompletterar varandra.

  Två frågor till initiativet

  På vilket sätt bidrar ert initiativ till Globala målen?
  Genom att ge lärare kunskap om Globala målen och ökad förståelse för hur forskning från olika ämnesområden kan bidra till lösningar bidrar samarbetet till Globala målens genomförande. Lärarna inspirerar sedan elever och ger dem kunskap och hopp. Initiativet bidrar genom samarbetsformen särskilt till mål 17 om partnerskap och genom innehållet till delmål 4.7 om lärande för hållbar utveckling.

  Vad skulle det betyda för er att vinna det här priset?
  Att vinna skulle betyda att kännedomen om lärarfortbildningen ökar väsentligt, vilket gör att fler lärare kan delta och bli inspirerade. Vi skulle vilja att salen är fullsatt vid varje tillfälle så att kunskapen om de Globala målen når ännu fler lärare och därmed fler elever.

  Läs mer

  Rösta på Lärarfortbildningar om Globala målen

 • One Planet City Challenge

  Världsnaturfonden WWF utmanar städer att bli hållbara i världens största och längst pågående stadsutmaning – One Planet City Challenge. Det är ett svenskt initiativ som blivit internationellt där över 400 städer i 30 länder hittills deltagit. Genom initiativet skapas partnerskap för att motverka klimatförändringar, förebygga katastrofer och skapa hållbara städer för människor och planet.

  Två frågor till WWF

  På vilket sätt bidrar ert initiativ till Globala målen?
  Vår vision är att stötta utvecklingen av One Planet Cities där människor kan blomstra inom de ekologiska ramarna för vår enda planet. Genom att utmana och belöna städers klimatarbete bidrar vi till många mål, främst: 3, 7, 9, 11, 12, 13 och 15. Klimatomställningen skapar hållbara och hälsosamma samhällen, men är också en stor vinst för djur och natur.

  Vad skulle det betyda för er att vinna det här priset?
  Vi arbetar tillsammans med världens städer, stadskoalitioner, regeringar, FN och frivilligorganisationer för att bevara en levande planet. WWFs ledord är: Together Possible. Att få vinna det här priset skulle vara ett oerhört fint erkännande för oss och alla våra samarbetspartners, samt en belöning till den svenska kärngruppen för de senaste årens målinriktade arbete.

  Läs mer

  Rösta på One Planet City Challenge

 • Hidden

Röstningen är nu avslutad. Tack till er alla som röstat!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.