Vad är Stockholm+50 och hur kan du påverka?

Vad är Stockholm+50 och hur kan du påverka?

Det är dags för modiga val och brådskande åtgärder. Det är dags för att vi jobbar tillsammans för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

I juni 2022 arrangerar FN klimatkonferensen Stockholm+50 där Sverige står som värd tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljö- och klimatkonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

Ambitionen med Stockholm+50 är att uppmärksamma 50-årsjubiléet av just världens första miljö- och klimatkonferens, men framför allt: bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, skapa fler jobb och främja en miljö i balans för alla, där ingen människa lämnas utanför.

Konferensen hålls på Stockholmsmässan den 2–3 juni. Här kan du läsa mer om Stockholm+50 och hur du kan delta.

Din åsikt behövs!

Genom att svara på dessa 10 frågor är du med i en global undersökning där människor runt om i världen gör sina röster hörda om planetens tillstånd och mående. Svaren är anonyma och enkäten tar bara 5 minuter att besvara. Enkätresultaten kommer att presenteras för världens ledare under Stockholm+50.

Delta nu!


Logotyp för Stockholm+50

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.