Globala Målen

Globala Målen

Efter millenniemålen:
en ny agenda för global hållbar utveckling
och en bättre värld för alla

Internationella fredsdagen

Idag är det internationella fredsdagen och årets tema är "Globala Målen - byggstenar för fred". Mål 16 handlar specifikt om fredliga och inkluderande samhällen, men det är tydligt att fred löper so...

Global Goals Week

För snart ett år sedan antog världens ledare en agenda för att avskaffa fattigdom, bekämpa klimatförändringarna och minska ojämlikheter och orättvisor fram till år 2030. Med de 17 Globala Målen och 16...

Träffa oss på Bokmässan 2016

Vi finns på plats på årets Bokmässa för att informera om de Globala Målen och berätta om det pågående arbetet för att förvandla målen till verklighet. Den 25 september var det ett år sedan de Globala ...

Demokrati och de Globala Målen

Idag, på den internationella demokratidagen, uppmärksammar vi vikten av demokratisk utveckling och en ökad inkludering av utsatta eller utestängda grupper, både på lokal, nationell och global nivå. De...

  • Today is internationaldayofpeace Peace and justice were promised in thehellip
  • The incredible tayddance and larsenthompson the WhatIReallyReallyWant dance atop ahellip
  • Celebrate internationaldayofpeace by posting YOUR GlobalGoals for Goal 16 hellip
  • Talk about GirlPower! akilahh  esteelalonde aboard our GlobalGoals Weekhellip
  • At the GlobalGoals Awards WE delivered your WhatIReallyReallyWant messages tohellip
  • This is the dream of the GlobalGoals but its onlyhellip