Globala Målen

Globala Målen

Efter millenniemålen:
en ny agenda för global hållbar utveckling
och en bättre värld för alla

LADDA NER BOKEN “BLIR VÄRLDEN BÄTTRE”

Ladda ner boken Blir Världen Bättre. Boken kan beställas i klassuppsättningar via www.gratisisko...

Ett nytt sätt att se de globala målen: En tårta

Under den internationella konferensen EAT Forum den 13 juni 2016 presenterade miljöprofessorn och ledaren för Stockho...

Träffa UNDP under Almedalsveckan

Almedalsveckan i Visby är en av årets politiska höjdpunkter i Sverige. Här samlas beslutsfattare, organisationer, företag och allmänheten för att diskutera de absolut viktigaste frågorna på d...

Omfattande konsultationsprocess ledde till enighet om Agenda 2030 och de globala målen

Under ett möte om millenniemålen år 2010 bad flera av FN:s medlemsländer generalsekreteraren Ban Ki-Moon att starta en konsultationsprocess för att skapa en ny utvecklingsagenda, efter 2015 som v...

100 dagar till internationella fredsdagen: Ban Ki-Moons budskap inför nedräkningen

Varje år, på den internationella fredsdagen, uppmanar FN människor runtom i världen att minnas sin gemensamma mänsklighet och arbeta tillsammans för en framtid fri från våld och konflikter. Da...

  • If we want to make the GlobalGoals a reality wehellip
  • In NYC? Come visit us at the UNGreenFair at UNhellip
  • A great infographic from facebook explaining why increasing internet accesshellip
  • THIS IS MASSIVE The UN is convening 17 of thehellip
  • EqualPay will not only help make Gender Equality a realityhellip
  • Trust your daughters they are faithful Honor your daughters theyhellip