Globala målen

Globala målen

17 mål för hållbar utveckling
som ska förändra världen till år 2030

Smurfarna och FN samarbetar för de Globala målen

I en ny kampanj går FN samman med Smurfarna för en lyckligare, fredligare och rättvisare värld. Kampanjen ”Small Smurfs Big Goals” – små smurfar, stora mål – har som mål att uppmuntra alla att lära si...

Mål 5 – ökad kraft till arbetet att avskaffa kvinnlig könsstympning

  Idag lever uppskattningsvis över 200 miljoner flickor och kvinnor som har utsatts för någon form av könsstympning. Traditionen är en gammal och smärtsam kränkning av flickor och kvinnors rät...

UNDP Sverige flyttar in i Norrsken House

Den privata sektorns roll i att främja hållbar utveckling blir mer och mer central. Det beror delvis på den mängd resurser som är knutna till privata företag, men också på att så mycket av kunskap...

Presentation om de Globala målen

  Vill du och dina kollegor eller elever veta mer om de Globala målen? Nu finns möjligheten att boka en presentation om de Globala målen med en av UNDP Sveriges nya informatörer. Anmäl ditt in...

  • An estimated 21000 people die every day from hunger orhellip
  • Goal 10 calls on countries to facilitate the safe andhellip
  • Saddened by the passing of global development hero Hans Roslinghellip
  • To achieve a HealthyNotHungry world we must use sustainable localhellip
  • Turn Vday into we day RefugeesWelcome GlobalGoals
  • The more people know about the GlobalGoals the more successfulhellip