Globala målen

Globala målen

17 mål för hållbar utveckling
som ska förändra världen till år 2030

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. En dag då vi ger extra uppmärksamhet åt ett av mänsklighetens största problem, och också ett av de största hoten m...

Ny rapport: övergången från Milleniemålen till de Globala målen

Milleniemålen var, när de formulerades, de mest specifika och mätbara målen för fattigdomsbekämpning som någonsin antagits. De hade ett brett stöd bland många aktörer och ledde till stora framsteg för...

Nu träder klimatavtalet i kraft

Den 4 november träder det så kallade Parisavtalet i kraft. Det sker knappt ett år efter att 195 länder enades om dess innehåll under COP21-konferensen i december 2015.  Förutsättningarna för Parisa...

FN-dagen!

Den 24 oktober varje år firas FN-dagen och i år är det 71 år sedan grundandet av de Förenta Nationerna. De 51 medlemsländerna som fanns med vid godkännandet av FN-stadgan 1945 har idag växt till hela ...

  • Where DOES it come from? Where does it go NEXT?hellip
  • Together lets become the LAST generation that experience hunger Wehellip
  • Which of the GlobalGoals are you supporting this GivingTuesday ?hellip
  • Ill stand up for girls who dont know their HIVhellip
  • mondaymotivation We were born to unite with our fellow menhellip
  • Yesterday in Mexico hundreds of volunteers turned out as parthellip