Globala målen

Globala målen

17 mål för hållbar utveckling
som ska förändra världen till år 2030

Presentation om de Globala målen

  Vill du och dina kollegor eller elever veta mer om de Globala målen? Nu finns möjligheten att boka en presentation om de Globala målen med en av UNDP Sveriges nya informatörer. Anmäl ditt in...

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. En dag då vi ger extra uppmärksamhet åt ett av mänsklighetens största problem, och också ett av de största hoten m...

Ny rapport: övergången från Milleniemålen till de Globala målen

Milleniemålen var, när de formulerades, de mest specifika och mätbara målen för fattigdomsbekämpning som någonsin antagits. De hade ett brett stöd bland många aktörer och ledde till stora framsteg för...

Nu träder klimatavtalet i kraft

Den 4 november träder det så kallade Parisavtalet i kraft. Det sker knappt ett år efter att 195 länder enades om dess innehåll under COP21-konferensen i december 2015.  Förutsättningarna för Parisa...

  • mondaymotivation We were born to unite with our fellow menhellip
  • Yesterday in Mexico hundreds of volunteers turned out as parthellip
  • Goal3 promises Universal Health Coverage That means that by 2030hellip
  • 2016 is almost over and what a divisive year itshellip
  • Merry Christmas! Thank you to EVERYONEwho has worked tirelessly tohellip
  • We want to teach ALL children about the GlobalGoals andhellip