Globala målen

Globala målen

17 mål för hållbar utveckling
som ska förändra världen till år 2030

Praktik på UNDP!

Om oss United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i mer än 170 länder för att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och främja hållbar utveckling. UNDP har ett samordnande ansvar inom FN o...

Världsvattendagen

På Världsvattendagen uppmärksammas vikten av rent vatten och sanitet och hur det bidrar till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Nära 1 miljard människor saknar tillgång till rent...

Internationella skogsdagen

  Den 21 mars förklarades år 2012 av FN som den Internationella skogsdagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. De Globala målen och särskilt Mål 15 - Ekosys...

Den lata personens guide till att rädda världen

Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. De Globala målen är ambitiösa, universella och integrerade målsättningar som kommer att kräva sa...

  • Show your support for SocialJusticeDay by supporting Goal16 of thehellip
  • The GlobalGoals are being brought to every classroom in thehellip
  • 10 days to go until the amazing GGWorldCup in Nairobi!hellip
  • Happy WorldWildlifeDay! Which wildlife creature is your favorite? Goal15
  • Representation is a critical part of achieving gender equality andhellip
  • Its InternationalDayOfHappiness and theworldslesson are collaborating with TeamSmurfs and mrodofficialhellip