Globala målen

Globala målen

17 mål för hållbar utveckling
som ska förändra världen till år 2030

Nytt mått på välstånd tar avstamp i de Globala målen

  I vårpropositionen för 2017 lämnar Sveriges regering förslag på ett nytt mätverktyg som är tänkt att komplettera BNP. Indikatorerna har utvecklats med avstamp i de Globala målen och bidrar t...

Världshälsodagen

  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. På Världshälsodagen vill vi därför uppmärksamma arbe...

Internationella dagen för idrott för utveckling och fred

Den 6:e april varje år firas den Internationella dagen för idrott för utveckling och fred. Det är en dag för att uppmärksamma sportens räckvidd, enastående popularitet och grund i positiva värderingar...

Internationella dagen mot minor

Den 4 april är den internationella dagen mot landminor, en dag som är till för att belysa vikten av minröjning. Kvarlämnade landminor och andra explosiva lämningar är ett problem i många delar av värl...

  • Saving the world starts with saving the world Show yourhellip
  • The GlobalGoals aim to end poverty  fight inequality whichhellip
  • Its necessary Its desirable Its achievable Watch our new filmhellip
  • The GlobalGoals can only be achieved if we LeaveNoOneBehind thishellip
  • We cant think of a more deserving recipient MalalaYousafzai thehellip
  • What are you doing this EarthDay? The smallest act canhellip