Hur går det för Globala målen? NY rapport ute nu!

FN har precis släppt den årliga rapporten ”Sustainable Development Goals Report” som granskar framstegen för Globala målen och genomförandet av Agenda 2030. Det här årets särskilda utgåva ger en uppdatering om framstegen som gjorts sedan 2015. Rapporten kommer att spela en viktig roll i diskussionerna under FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) som startar i dag och pågår i nio dagar, samt under toppmötet för målen ”SDG Summit 2023” i september. 

Rapporten kommer vid halvvägsmärket mot 2030 och varnar för att många av målen ligger måttligt till allvarligt mycket efter, och presenterar fem rekommendationer för att rädda målen innan 2030.

Siffrorna i rapporten är ögonöppnande. Endast cirka 15 procent av delmålen är på rätt spår. Nästan hälften av dem ligger efter och 37 procent har helt avstannat eller rört sig bakåt sedan 2015. Det är inte bara siffror på papper. Det handlar om människor. Om vi inte gör något åt det kommer vi år 2030 att ha 575 miljoner människor i extrem fattigdom, 84 miljoner barn som inte har möjlighet att gå i skolan och lära sig läsa och skriva och 660 miljoner människor utan tillgång till el. Rapporten understryker att det framför allt är människor i utvecklingsländer och de som redan är mest utsatta som bär den största bördan av vårt gemensamma misslyckande. 

Men det finns hopp! För att ta itu med utmaningarna presenterar rapporten fem konkreta rekommendationer och en lista med åtgärder som regeringar kan vidta för att öka takten mot att uppnå målen: 

  1. Åtagande: Säkerställ att vi tar “snabba, hållbara och transformerande åtgärder” på både nationell och global nivå för att uppnå Globala målen. 
  2. Konkreta åtgärder: Främja specifika politikområden och åtgärder för att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och skydda naturen, samtidigt som kvinnors och flickors rättigheter stärks och de mest utsatta ges stöd. 
  3. Kapacitetsförbättring: Förbättra den nationella och lokala kapaciteten, offentliga institutioner och ansvarsskyldighet för att påskynda framstegen för Globala målen. 
  4. Stöd till utvecklingsländer: Åtagande att genomföra Addis Abeba Action Agenda (agendan om hur målen ska finansieras) och mobilisera nödvändiga resurser och investeringar, särskilt för länder i svåra situationer och de som är mest utsatta. 
  5. Stärka FN och det multilaterala samarbetet: Fortsätt att förstärka FN-systemet och öka kapaciteten i det internationella samarbetet för att hantera nya utmaningar och fylla de luckor som uppstått sedan 2015. 

Rapporten betonar att vi behöver samla världsledare vid SDG-toppmötet i september för att ta fram en konkret räddningsplan för människor och planeten. Vi måste stärka styrning och institutioner, prioritera politik och investeringar som har bred effekt, samt öka finansieringen för Globala målen och skapa en gynnsam global miljö för låginkomstländer.

Till rapporten! 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.