Globala perspektiv i skolan - introduktion till det pedagogiska materialet

Gå till skolmaterial

“Saving our planet, lifting people out of poverty, advancing economic growth… these are one and the same fight. We must connect the dots between climate change, water scarcity, energy shortages, global health, food security and women’s empowerment. Solutions to one problem must be solutions for all” Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare

Internationella överenskommelser

En rad nationella och internationella dokument ger mandat och stöd åt globala hållbarhetsfrågor i skolan. Under 2016 kommer vi att påbörja ett nytt kapitel för global utveckling. Den nyligen antagna Agenda 2030 och dess 17 Globala Mål för hållbar utveckling kommer att sätta prioriteringsordningen för den globala utvecklingen under de kommande 15 åren.

Universitets och högskolerådets verksamhet ‘Globala Skolan’ arbetar enligt de Globala målen:

Mål 4 ”God utbildning för alla” Att senast 2030 säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en hållbar livsstil främja global hållbar utveckling:

 • mänskliga rättigheter
 • jämställdhet
 • främjande av fred och icke-våld
 • globalt medborgarskap
 • 
kulturell mångfald

UNESCOs “Global Action Programme” uttrycker dessutom:

“Alla individer inom skola och utbildning skall ses som ledare i processen att förändra det samhälle vi lever och verkar i. Målet är ett globalt hållbart samhälle. För att nå dit krävs ett förändringsbenäget lärande som genom sin flexibilitet leder till aktiva handlingar, ett kritiskt förhållningssätt och ansvarstagande. På så sätt kan vi finna lösningar till globala utmaningar och aktivt bidrar till en mer rättvis, fredlig, tolerant, inkluderande, trygg och hållbar värld, lokalt och globalt, nu och i framtiden”

Global Action Programme kan sammanfattas i två punkter:

förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling

stärka lärande och utbildning i alla agendor, program och aktiviteter som verkar för hållbar utveckling

Källa: http://swedesd.uu.se/GAP/

 

 

 

 

Stöd från läroplanen

2011 års läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ger ett tydligt mandat för globala perspektiv i skolan:

Bland annat står det följande:

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Vidare i läroplanen för de frivilliga skolformerna står det följande:

Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala

Genom att undervisa om globala hållbarhetsfrågor, kan man uppfylla skolans mål, öppna klassrummet och bidra till att elevernas kunskap och omvärldsförståelse ökar.

Stöd utifrån regeringens proposition

I propositionen “Sveriges politik för global utveckling” står bland annat följande;

“För att Sveriges bidrag till global utveckling och kampen mot fattigdomen ska bli effektiv måste vi öka vår förmåga att sätta oss in i den fattiga individens verklighet”

Läs mer om Sveriges Politik för Global Utveckling här.

Hur är det pedagogiska materialet uppbyggt?

De pedagogiska övningarna är anpassade till högstadiet och gymnasiet och kan användas för att introducera och fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan med syftet att ge en mer nyanserad bild av världen. Lärarhandledningen vill uppmuntra till kreativt och formativt lärande genom:

 • Ett tydligt syfte med övningarna.
 • Öppna frågor som uppmuntrar till reflektion.
 • Övningar som möjliggör fördjupat lärande.
 • Deltagaraktiva övningar där elever utvecklar varandras lärande.
 • En mångfald av övningar och arbetssätt att välja mellan.

 

UHR_Logotyp_Petroleum_RGB

 

My World 2030

MyWorld2030 är ett verktyg som bidrar till att ge folket en röst i arbetet med de Globala målen och ett sätt att följa arbetet med målen, såväl i Sverige som globalt. Delta i undersökningen och gör din röst hörd!

 • Goalkeepers17 might be over but GlobalGoals Week isnt! Today ishellip
 • One week from now we will be honouring IDG2017 hellip
 • NEW on oneoceanfm Actor UN Goodwill Ambassador and Aquaman! adriangrenierhellip
 • Tomorrow is IDG2017 Keep your s on the GlobalGoals channelshellip
 • FreedomForGirls is the right to a quality education Click thehellip
 • Thank you to everyone for all of your views onhellip