Nu lanseras skolövningar om Globala målen för anpassad grundskola

Nu lanseras skolövningar om Globala målen för anpassad grundskola

Skolmaterialet om Globala målen på globalamålen.se breddas nu med övningar för anpassad grundskola. Syftet med övningarna är att tillgängliggöra fakta och kunskap om hållbar utveckling till fler elever i skolan. De nya övningarna ger konkreta förslag på lektionsupplägg och hjälper dig som lärare på anpassad grundskola att arbeta med Globala målen i undervisningen.

Övningarna är indelade i fyra kategorier och innehåller totalt 14 lektionsupplägg och övningar:

Vad är Globala målen?

Vad är ett hem?

Rent vatten

Funktionsnedsättning

Kolla in övningarna och dela vidare med dina kollegor.

Söker du skolövningar om Globala målen för andra målgrupper så hittar du det här.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.