1000 idéer om dagen – ett samtal om One Young World Summit

1000 idéer om dagen – ett samtal om One Young World Summit

One Young World Summit är en internationell konferens för unga som visat engagemang och ledarskap i globala frågor. Förra året gick konferensen av stapeln i Bangkok den 18-21 november. Delegaten från Sverige var 22-åriga Begonia Randhav . Vi pratar med Begonia om vad konferensen betytt för henne, och vilka tips hon har för andra unga som vill engagera sig i globala frågor.

Vad är One Young World?

One Young World är ett initiativ som startades av britterna David Jones and Kate Robertson. Varje år samlar de en mängd unga personer från hela världen för att diskutera globala frågor. I år var det de Globala Målen, Syrienkrisen och COP21 som stod särskilt högt på agendan.

Varför är One Young World viktigt?

Det är ingen nyhet att för få unga röster hörs i debatten, särskilt på global nivå. På de flesta håll är vi också exkluderade från beslutsfattande. Genom det här forumet kan vi synas och höras och bryta ned de ojämna strukturer som råder; One Young World är så pass stort och så pass etablerat att de budskap vi arbetar fram där sprids till beslutsfattare världen över. Men det är också ett viktigt forum för oss själva, en plats där vi kan bygga nätverk och lära av varandra och av de framstående personer som deltar. I år deltog bland andra Sir Bob Geldof och Kofi Annan, så det fanns många kloka personer att inspireras av.

Vad har du själv fått ut av att delta i One Young World Summit?

Massor! Både kunskap och inspiration. Och vidgade vyer. En insikt jag fick var att unga människor runtom i världen inte alltid tänker som sina ledare. Jag träffade exempelvis både Israeler och Palestinier som båda arbetade mot muren och de check-points mellan länderna som är så tidsödande att de får stora konsekvenser för människors vardag. Det samarbetet var en ögonöppnare för mig, och det ingav hopp för framtiden. Dagarna under konferensen var långa, och jag fick säkert 1000 nya idéer varje dag! Just nu håller jag på att arbeta fram en app, ett projekt jag inte kan prata mer om just nu, men som definitivt tagit inspiration från One Young World Summit.

Du själv är väldigt engagerad i globala frågor, bland annat genom kampanjen ”ta ställning”, som handlar om könsrelaterat våld. Har du några tips till andra unga som vill engagera sig?

20151118_112542_5662ece42a6b22190e24fba1

Begonia Randhav vid One Young World Summit i Bangkok

Vänta inte! Det var ett av Sir Bob Geldorfs budskap – ”you are not the future, you are now”. Vi unga kan gräva där vi står och engagera oss på vårt eget sätt, just nu. Vi behöver inte bli klara med vår utbildning, vi behöver inte ens pengar för att göra skillnad. Att samla in och ge pengar till olika saker är bra, men det är inte allt. Ibland kan det vara viktigare att vara innovativ, genom att exempelvis sprida sina idéer genom medier. Kan du nå ut till människor är hälften vunnet, för det är där förändringen börjar – inifrån. En annan sak är att inte följa strömmen utan att engagera sig i det man själv brinner för – och göra det på sitt eget sätt. Var kreativ!

Slutligen – hur kan unga engagera sig för de Globala målen?

Under One Young World Summit pratades det mycket om de Globala Målen och om vad de betyder för vår vardag. Det är nyckeln tror jag. Om man diskuterar målen på global nivå kan de bli för stora att hantera för många unga. Men genom att översätta dem till sin vardag – hur ens egna konsumtionsmönster, levnadsvanor och engagemang påverkar den globala utvecklingen – kan vi göra målen mer greppbara, och lättare att känna delaktighet i.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.