2020 är superåret för att rädda den biologiska mångfalden

2020 är superåret för att rädda den biologiska mångfalden

Den 3e mars firar vi World Wildlife Day – FN:s årliga initiativ för att skapa uppmärksamhet för världens djur och växter. Årets tema Att upprätthålla allt liv på jorden är en del av det som så kallade ‘superåret för biologisk mångfald’, som syftar till att placera biologisk mångfald i centrum för den globala agendan för hållbar utveckling.

Enligt en ny rapport är cirka 25% av jordens arter utrotningshotade och de naturliga ekosystemen har minskat med ca 47%. Detta utgör ett stort hot mot inte bara djur och natur utan även mot oss människor. Vilda djur och växter utgör en väsentlig del av vår biologiska mångfald. Ekosystemen där vilda djur finns, till exempel skogar, våtmarker, slättar, gräsmarker, korallrev och öknar, representerar en annan aspekt av den. Det är i samspelet mellan djur, växter och ekosystem, som pågått under nästan 3,5 miljarder år, som vår planet formats till en bebolig plats för alla arter – inklusive vår egen. Vi människor är helt beroende av biologisk mångfald för allt från mat, energi och material, till luften vi andas.

De goda nyheterna är att investeringar i biologisk mångfald och naturen inte bara hjälper vår planet, det skapar även nya ekonomiska möjligheter. Biodiversitet är ett skyddsnät för mänskligheten, som skyddar oss från mot de värsta effekterna av klimatförändringar och upprätthåller vår hälsa, vårt välbefinnande och våra ekonomier.

Årets World Wildlife Day kommer inte bara att försöka fira den livliga mångfalden på vår planet, utan även belysa de insatser som människor redan gör för att bevara denna rika mångfald och säkerställa dess långsiktiga överlevnad. Under detta superår 20200 kommer världens ledare att utveckla en global strategisk plan för biologisk mångfald, förhandla om naturrelaterade artiklar i Parisavtalet samt fastställa en global agenda för haven.

Bild: Mathias Appel

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.